Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 707 471 029

Nyhetsbrev

Förregistreringen är nu över! 
Men eftersom det är ett gratisevent kan du använda länken nedan för att se webbinariet utan att registrera dig.

Sändningen börjar strax innan 09.30, onsdag 30 augusti.

LÄNK: https://us06web.zoom.us/j/83598434799


Varför behövs ett ramverk för biobaserad, bionedbrytbar och komposterbar plast?

Miljöavdelningen hos EU-kommissionen har etablerat ett ramverk för biobaserade, bionedbrytbara och komposterbara plaster. Silvia Forni jobbar på miljöavdelningen och är väl insatt i frågorna och diskussionerna kring bioplast och EU:s syn på dem.

 

Den 30 augusti arrangerar Nordisk Bioplastförening ett webbinarium om detta. Under en halvtimma kommer Silvia Forni att berätta om varför ett ramverk behövs, vilka bevis för detta man samlat in, vilka möjligheter och utmaningar man ser för material och vad som blir nästa steg. Högintressant information med andra ord. Presentationen sker på engelska.

Silvia Forni är en italiensk medborgare, utexaminerad i diplomati från University of Trieste (Italien), med en magisterexamen i europeiska studier från universitetet i Bryssel, och är en europeisk tjänsteman med över 15 års erfarenhet inom området för den europeiska inre marknaden. Hon arbetar för närvarande på Europeiska kommissionens miljöavdelning som policyansvarig (Directorate for Circular Economy). Tidigare har hon arbetat som parlamentarisk assistent i Europaparlamentet och som policyansvarig först vid Europeiska kommissionens generalsekretariat, sedan på dess transportavdelning.


Som vanligt är Nordisk Bioplastförenings webbinarier kostnadsfria.
Tidpunkten är klockan 09.30-10.00 den 30 augusti.
Presentationen sker på engelska.