Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Vita Huset aviserar massiv satsning på grön plast till 2043

Vita Huset och president Joe Bidens administration aviserar att man har som mål att ersätta 90 procent av all oljebaserad plast i USA med biobaserade ”gröna” alternativ över de kommande två decennierna.

(2023-04-03) Det är Vita Husets Office of Science and Technology Policy (OSTP) som i en rapport redogör för dessa djärva mål, som ska bidra till att göra USA ledande inom bioekonomiteknik, möjliggöra inhemsk produktion av polymerer och kemikalier med låg kolintentsiet och stötta inhemska leveranskedjor.

Rapporten är en uppföljning på en verkställande order från president Joe Biden, som utfärdades i september 2022, inklusive ett tillkännagivande om en satsning på 1,2 miljarder dollar i försvarsdepartementets utgifter för nationell säkerhetsrelaterad bioteknikutveckling.

”Om 20 år bör USA ha uppnått kostnadseffektiva och hållbara vägar för att omvandla biobaserade råvaror till återvinningsbara polymerer som kan ersätta mer än 90 procent av dagens plaster”, står det i rapporten.

Enligt OSTP-rapporten är plast en av de stora utsläpparna av växthusgaser – i klass med dagens globala flygindustri – och förväntas växa snabbt och svara för mer än 20 procent av den årliga globala förbrukningen av fossila bränslen år 2050, om inget görs för att vända utvecklingen.

”Därför finns det ett akut globalt behov av att snabbt möjliggöra en mer cirkulär ekonomi för dagens fossila kolbaserade polymerproduktion och att utveckla kemiska byggstenar för morgondagens återvinningsbara plaster från avfallskällor och från biobaserade källor” står det bland annat i rapporten.

Rapporten pekar också på vikten av att upprätta strategiska plastinnovationsprogram och den beskriver flera forskningsområden, inklusive uppskalning av återvinning av plastavfall, med tonvikt på sådant flerkomponents plastavfall, som inte återvinns idag. Enligt rapporten krävs också ny design av plaster för att förbättra egenskaper som återvinningsbarhet och komposterbarhet, utveckling av pilotprocesser för ny polymerbearbetningsteknik och forskning kring omvandling av lignin- och hemicellulosabiomassa till plast.

Arati Prabhakar är chef för Vita Husets Office of Science and Technology Policy (OSTP). (Bild The White House)

”Biotekniska innovationer kan skapa nya processer för att tillverka produkter som sträcker sig från aktiva farmaceutiska ingredienser till biobränslen, kemikalier, plaster, enzymer, kritiska material och mer. Moderna biotillverkningsanläggningar kan leda till långsiktiga kostnadsbesparingar och omvandla inhemsk tillverkning till att bli mer hållbar och minska miljöpåverkan jämfört med traditionella produktionsvägar”, står det också i rapporten.

OSTP kommer nu att ta fram en genomförandeplan för de forskningsbehov, som identifieras i rapporten.

”Jag älskar när jag ser stora och djärva mål, för de talar om för oss vad vi behöver göra för att börja skapa den framtid vi vill ha”, säger OSTP:s chef Arati Prabhakar i en intervju med Bloomberg News.

(Källa Sustainable Plastics)

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Related Posts