Växtbaserade nanokristaller plus vatten bildar starkt superlim!

Forskare vid finska Aalto-universitetet och andra lärosäten har utvecklat ett starkt lim, som enbart består av en kombination av växtbaserade cellulosananokristaller och vatten! Limmet sägs kunna tävla i styrka med det starkaste superlim och kan tillverkas helt utan skadliga lösningsmedel.

(2020-09-04) I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Advanced Materials har forskarna vid Aalto-universitetet tillsammans med forskarkolleger vid University of Tokyo, Sichuan University och University of British Columbia, visat att växtbaserade cellulosananokristaller plus vatten kan bilda ett lim, som uppfyller höga krav på såväl hållbarhet och prestanda som kostnadseffektivitet.

Det ekologiska limmet har sin fulla hållfasthet i en avsedd bestämd riktning – som ett ”peel-and-stick”-lim – men kan ändå enkelt tas bort med fingrarna vid behov.

En enda droppe av det nya ”superlimmet” har tillräcklig styrka för att bära upp till 90 kilo och när man försöker separera limmade komponenter längs bindningens huvudplan är styrkan mer än 70 gånger högre jämfört med styrkan vinkelrätt mot detta plan.

”Förmågan att hålla denna vikt med bara en eller ett par droppar är enorm, särskilt med tanke på att det är en naturlig och växtbaserad lösning”, säger doktor Blaise Tardy, som är en av forskarna vid Aalto-universitetet, vilka utvecklat det biobaserade superlimmet.

Enligt forskarna är det biobaserade limmets speciella egenskaper användbara för att skydda och hålla samma ömtåliga komponenter inom exempelvis mikroelektronik, men de kan också användas för att utveckla nya förpackningslösningar eller konsumentvänliga ”gröna” limprodukter.

Superlimmet härdar genom avdunstning av vattnet. I normalfallet tar det cirka två timmar, men enligt forskarna kan avdunstningsfasen förkortas avsevärt exempelvis med värme.

”Att uppnå en djup förståelse för hur cellulosananopartiklarna, blandade med vatten, kan bilda ett sådant enastående lim är resultatet av ett samarbete mellan mig själv och dr Blaise Tardy samt forskarkolleger vid de andra universiteten. Vårt samarbete och vår kunskap har möjliggjort utvecklingen av en extremt tilltalande, billig och säker limprodukt”, säger professor Orlando Rojas vid Aalto-universitetet.

Forskarna menar att utsikterna för en global användning av det biobaserade limmet är mycket goda, inte minst med tanke på den ständigt ökande globala produktionen av cellulosananokristaller, som nu sker inom ramen för den cirkulära bioekonomin.

”Den verkligt spännande aspekten av detta är att vårt nya lim kan erhållas direkt från restbiomassor från jordbruks- eller pappersindustrin och att det vida överträffar dagens tillgängliga kommersiella syntetiska limprodukter!”, säger doktor Blaise Tardy.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

Related Posts