Vad skiljer en bioplast från en vanlig plast?

bp_facts_webversion_swe_print

BIOPLASTER:
FAKTA OCH SIFFROR

Läs broschyren!
Ladda ner broschyren som PDF!
 


eubp_policy_brochure_sv_print

POLICYS FÖR BIOPLAST

Läs broschyren!
Ladda ner broschyren som PDF!
 


renewable_resources_swe_print-1

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
FÖR PRODUKTION AV BIOPLAST

Läs broschyren!
Ladda ner broschyren som PDF!

Termen bioplast omfattar en hel familj med material som är biobaserade, bionedbrytbara eller bådadera. Biobaserad innebär att materialet eller produkten helt eller delvis kommer från biomassa, det vill säga från växtriket. Biomassa för bioplaster kommer främst från majs, sockerrör eller cellulosa.

Termen ”bionedbrytbar” avser en kemisk process då mikroorganismer som finns i miljön bryter ner  materialet till sina naturliga substanser, till exempel vatten, koldioxid och kompost (artificiella tillsatser behövs inte). Nedbrytningsprocessen beror på den omgivande miljön (var och vilken temperatur), på materialet och på hur materialet används. 

Naturligtvis kan material och produkter ha bägge egenskaperna, men det är ingen självklarhet. Biobaserat får inte med automatik förutses vara bionedbrytbar.

Bioplaster spelar redan en viktig roll inom förpackning, jordbruk, gastronomi, konsumentelektronik och bilindustrin, för att bara nämna några områden. Bioplasterna har ofta och under längre tid använts för att tillverka produkter med kort levnadstid, till exempel film, cateringprodukter, förpackningar och avfallspåsar. I takt med att tekniken utvecklas tillverkas fler och fler långlivade produkter också av dessa material. Exempel är delar i tangentbord, mobiltelefonkåpor och vissa delar i bilindustrin.

Bioplasterna driver på utvecklingen inom plastindustrin. Det finns två stora fördelar med biobaserade plaster jämfört med de traditionella. De spar på fossila resurser och minskar utsläppen av växthusgaser. Bionedbrytbarhet är en extra fördel hos vissa av bioplasterna.

KÄLLA: EUROPEAN BIOPLASTICS