USA-företag först med att lanserar vattenflaska i bioplasten PHA

Kalifornien-baserade företaget Cove är det första företag, som utvecklat en flaska för dricksvatten tillverkad i bioplasten PHA. Cove-flaskan är helt bionedbrytbar och komposterbar och sägs brytas ner fullständigt, även om den hamnar i havet.

(2020-06-29) Coves PHA-flaskor rymmer 500 milliliter naturligt källvatten från Palomar Mountain i Kalifornien och de första flaskorna lanserades i fjol i utvalda butiker, där de såldes styckvis eller i lådor med 12 flaskor.

PHA (polyhydroxialkanoater) är biologiskt nedbrytbara och komposterbara termoplaster, framställda genom mikrobiell jäsning (fermentering) av kolbaserade råmaterial. Egenskaperna hos PHA-polymerer kan styras och anpassas, beroende på hur specifika kombinationer av olika monomerer inkorporeras i polymerkedjan.

En framträdande egenskap hos PHA-plaster är att de är mångsidiga och att de är biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Enligt Cambridge Consultants är den biologiska nedbrytnings- och komposterbarheten hos PHA-produkterna så bra, att dessa kan kasseras tillsammans med matavfall och sedan brytas ner i industriella komposteringsanläggningar. Detta inte bara gynnar miljön utan eliminerar dessutom behovet av sortering, materialseparering och tvätt.

Cove uppger i ett pressmeddelande att deras PHA-flaska bryts ner fullständigt till koldioxid, vatten och organiskt material i komposter eller på deponier. Företaget säger att flaskorna bryts ner fullständigt även om de hamnar i havsvatten.

Bioplasten PHA har tidigare haft svårt att hävda sig mot andra bioplaster som exempelvis mjölksyrabaserade PLA-plaster eller plaster av växtbaserad bioetylen. Men nu tycks trenden vända.

”Att skapa en marknad för en ny polymertyp är en process, som måste tas steg för steg. Och först nu ser vi att det är dags för PHA att etablera sig ordentligt på marknaden. För första gången är efterfrågan större än tillgången”, säger Jan Ravenstijn, som är en polymerexpert med specialintresse i PHA och som nyligen utnämnts till chefsrådgivare hos Cove.

Jan Ravenstijn har bred och lång erfarenhet av både fossila och biobaserade polymerer och har innehaft chefspositioner hos företag som Dow Chemical och polymerteknologigruppen DSM. De senaste 15 åren har han specialiserat sig på biopolymerer och han medarbetar som bioplastexpert för bland annat nova-Institute och Aachen-Maastricht Institute for Biomaterials.

”Jag ser fram emot att kunna hjälpa Cove att påverka en utveckling mot biologiskt nedbrytbara, komposterbara och miljövänlig biomaterial som PHA”, säger Jan Ravenstijn i en kommentar.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

Related Posts