Träflis och organiska bindemedel bakom nytt biomaterial

Finska startup-företaget Sulapac Oy lanserar ett alternativ till plastförpackningar med ett nytt ekologiskt material, tillverkat av träflis och nedbrytbara organiska bindemedel.
Sulapacs förpackningsmaterial är vattentätt och fullständigt biologiskt nedbrytbart och i ett första skede är materialet tänkt att användas för tillverkning av exklusiva lyxförpackningar till kosmetikaprodukter.

Sulapacs grundare Suvi Haimi och Laura Kyllönen. (Bild Sulapac)

(2017-06-14) Bakom Sulapac Oy står de två finska biokemisterna Suvi Haimi och Laura Kyllönen, som skrivit en avhandling om medicinska biomaterial. Deras startup-företag bildades i februari i år och har tillkommit med stöd av Tekes, det finska utvecklingscentret för teknologi och innovationer.

”Processen att omvandla innovationen till en kommersiell produkt underlättades av våra egna kunskaper om vilka biomaterial som passar i vilken miljö”, skriver Suvi Haimi i ett pressmeddelande.

Produkter tillverkade i Sulapac-materialet har plastliknande egenskaper. Eftersom det är vatten- ochj oljetätt och helt ogenomträngligt för syre, anser grundarna att det är speciellt lämpligt till kosmetikaprodukter som tvål, krämer, salvor, etc.

Sulapac-materialet är lämpligt för tillverkning av kosmetika-förpackningar. (Bild Sulapac)

Förpackningar tillverkade i Sulapac kan dessutom tillverkas i former och utseenden helt enligt kundens önskemål.

”En annan stor fördel är att förpackningarna kan tillverkas i stora serier, precis som konventionella plastförpackningar, vilket gör produkterna mycket konkurrenskraftiga”, säger Suvi Haimi.

Sulapac Oy riktar nu in sig på en snabb tillväxt och man förhandlar just nu med ett antal olika varumärken för att ingå olika partnerskapsavtal. Entusiasmen och tilltron för det nya materialet är stor och i initialskedet har Sulapac och dess grundare fått in en miljon euro (knappt tio miljoner kronor) i finansiella bidrag.

”Vår stora vision är att göra Sulapac till det ledande ekologiska förpackningsmaterialet och vi söker nu partners som kan hjälpa oss att nå ut internationellt genom globala varumärken”, avslutar Suvi Haimi.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2017
jp.press@comhem.se