Teknologiskt samarbete som ska ge högpresterande bioplaster

Schweiziska Clariant och brittiska Floreon Transforming Packaging Ltd har börjat samarbeta kring utveckling av högpresterande biopolymerer. Samarbetet ska utveckla nya kvaliteter av bioplaster och även bana väg för bioplastanvändning på nya marknader.

(2020-05-08) Samarbetet syftar till att man genom att integrera Clariants olika additiver med Floreons egenutvecklade bioplastmaterial ska kunna erbjuda plasttillverkare och varumärkesägare högpresterande bioplaster, som kan användas såväl för engångsprodukter som för hållbara applikationer och som kan ersätta fossilbaserad plast och sänka koldioxidavtrycket.

Clariant har i sin produktportfölj ett brett utbud av additiver som stabilisatorer, flamskyddsmedel, bearbetningstillsatser, ythjälpmedel, etc. vilka kan tillsättas olika polymerer och möjliggöra skräddarsydda egenskaper för specifika produktbehov inom olika branscher.

Genom att kombinera dessa additiv med Floreons biopolymerer och Floreons kunskaper räknar man med att kunna utveckla bioplaster med förbättrade prestanda, vilka kan möta krävande materialkrav.

Samarbetsparterna skriver i ett gemensamt pressuttalande att genom en kombination av teknik, teknisk kapacitet och kunskap ska man utveckla trovärdiga och förnybara materialalternativ till fossilbaserad plast för branscher som förpackningar, konsumtionsvaror, fordon samt elektriska och elektroniska produkter.

Nick Kassos vid Floreons laboratorium i Storbritannien forskar kring hur kombinationer av Floreons egenutvecklade bioplaster och Clariants additiver kan ge nya, högpresterande bioplaster. (Bild Floreon)

Företaget Floreon Transforming Packaging Ltd är framsprunget ur ett fyraårigt samarbetsprojekt vid University of Sheffield i Storbritannien, där man utifrån konventionell mjölksyrabaserad PLA-bioplast utvecklade unika och högpresterande bioplaster, som är miljövänliga och helt komposterbara.

De PLA-baserade plasterna, som saluförs under varumärket Floreon, innehåller 70 till 90 procent förnybara växtmaterial. De beskrivs som ”tuffare” än traditionella mjölksyrabaserade bioplaster och kan ge betydande energibesparingar vid bearbetning. Floreon-föreningarna är återvinningsbara och kan även komposteras med industriell kompostering, vilket gör dem speciellt användbara för applikationer där kontaminering av matavfall och annat organiskt material försvårar mekanisk återvinning.

Clariant är en schweizisk kemikoncern, som grundades 1995 som en avknoppning från anrika koncernen Sandoz, med anor från 1866. Clariant, som har sitt huvudkontor i Muttenz, strax sydost om Basel, har mer än 18.000 anställda och över 100 tillverkningsenheter runt om i världen. Utveckling och produktion av olika tillsatser och additiver inom polymerområdet är bara ett av många inslag i Clariants produktportfölj, som spänner över mer 20 olika branscher och produktområden.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

Bilden överst: Clariant och Floreon aviserar att man börjar samarbeta kring utveckling av högpresterande bioplaster. (Bild Clariant)

Related Posts