Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Svenska Gaia BioMaterials får tillgång till globalt säljnätverk

Helsingborgsbaserade Gaia BioMaterials har genom samarbete fått tillgång till det globala försäljningsnätverket IVICT (”Industrial Value Innovation by Chemistry for Tomorrow’) som ägs av Mitsubishi Corporation.

(2021-05-25) Gaia BioMaterials ser stora möjligheter på världsmarknaden för sina produkter, men att bygga ett globalt försäljningsnätverk är både dyrt och komplicerat. Nu öppnas intressanta möjligheter genom ett samarbete med ett väl etablerat nätverk ägt av Mitsubishi Corporation.

Det globala säljnätverket IVICT är ett dotterbolag inom jättekoncernen Mitsubishi. (Bild Ivict)

Att etablera en internationell, global försäljningsorganisation är en gigantisk uppgift, som inte bara kräver stora pengar utan också otroligt mycket arbete. Ett smart sätt att lösa detta är att etablera ett samarbete med en existerande organisation, något som Gaia BioMaterials nu har gjort. IVICT, som grundades för tre år sedan, öppnar nu nya möjligheter för Gaia BioMaterials.

”IVICT är väl etablerat globalt inom kemi och plast och har inarbetade kontakter med många stora varumärkesägare. Vi har nu kommit överens med dem om att de säljer vårt material, Biodolomer, på världsmarknaden. Vi är ett expansivt företag, men naturligtvis för små med internationella mått mätt, när det kommer till att få inleda direkta förhandlingar med de stora varumärkesägarna, men nu öppnas naturligtvis stora möjligheter för oss”, berättar Peter Stenström, VD på Gaia BioMaterials.

”Även IVICT ser stora fördelar. Nu kan man erbjuda något som många kunder efterfrågar allt mer, biomaterial, och vi är övertygade om att många av deras globala kunder kommer att vilja testa våra material och då kommer att inse fördelarna”.

Diskussionerna och samarbetet pågår sedan en tid tillbaka och Gaia BioMaterials och IVICT har täta kontakter.

”De vill ha innovativa lösningar och få snabb återkoppling på frågor och det får man via oss. Vi reagerar mycket snabbt och förser dem med teknisk support och det gör att de i sin tur kan svara sina kunder snabbt. Vi har daglig kontakt redan”, säger Peter Stenström.

”Det kommersiella och tekniska samarbete vi nu inlett med dem ger oss stora möjligheter men innebär också utmaningar. Vi måste bygga organisation och kapacitet för att klara av att leva upp till förväntningarna”.

Det har talats mycket i pressen på senare tid om att Gaia BioMaterials ska flytta utomlands på grund av de svårigheter man har för att få gehör för biomaterial från den svenska regeringen och myndigheter. Det är dock inte aktuellt att lämna landet, fabriken i Helsingborg kommer att fortsätta att utvecklas, men de stora kapacitetstillskotten kommer att ske utomlands. Man har nu långt gångna planer på att etablera en fabrik i Asien och räknar med att återkomma om detta i en snar framtid. Det var något som fanns med i bilden redan när Latour Future Solutions gick in som minoritetsdelägare i Gaia BioMaterials förra året.

”Det kommersiella partnerskapet med Mitsubishi Corporation/IVICT innebär ett erkännande på världsmarknaden och en fantastisk möjlighet för Gaia, inte minst när hela Asien i snabb takt förbjuder single-use-plastic och övergår till nya hållbara biomaterial”, säger Pelle Mattison på Latour Future Solutions AB.

Text Bo Wallteg

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2021
jp.press@jppa.one

Bilden överst: Peter Stenström, VD, t.v., och Åke Rosén, grundare, ser stora möjligheter för Gaia BioMaterials på världsmarknaden tack vare det nya samarbetet. (Bild Gaia BioMaterials)

Related Posts