Sugrör i bioplasten PHA bryts ner i kompost och havsmiljöer

En grupp europeiska forskare vid spanska Universitat Jaume I har tillsammans med bioföretaget Ocenic Resins, S.L utvecklat de första sugrören i bioplasten PHA. Sugören sägs vara helt bionedbrytbara såväl i konventionella jordkomposter som i havsmiljöer.

(2019-11-26) PHA-bioplaster (polyhydroxialkanoater) är termoplaster framställda genom mikrobiell jäsning (fermentering) av kolbaserade råmaterial. Egenskaperna hos PHA-polymerer kan styras och anpassas, beroende på hur specifika kombinationer av olika monomerer inkorporeras i polymerkedjan.

Enligt Ocenic Resins är en viktig miljömässig fördel med PHA-plaster att de naturligt syntetiseras av levande varelser; så deras upplösning i miljön sker spontant, vilket gör att de kan tjäna som mat till samma bakterier som producerar dem!

Luis Cabedo Mas, ansvarig forskare för projektet.

Andra fördelar med sugrör i PHA är att de i motsats till pappersbaserade sugrör klarar heta vätskor och inte avger smak till den aktuella drycken. PHA-materialet kan dessutom processas enligt vedertagen teknik för plastbearbetning, vilket gör det till ett tilltalande alternativ för företag i sektorn.

”Egenskaperna hos dessa material gör dem utmärkta för tillverkning av engångsprodukter och livsmedelsförpackningar”, säger Luis Cabedo Mas, ansvarig forskare för projektet.

Spanska Ocenic Resins har redan börjat producera de bioplastbaserade sugrören i större skala och förbereder nu en kommersiell lansering av dem.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2019

Related Posts