Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 707 471 029

Nyhetsbrev

Styrelsen

Styrelsen i Nordisk Bioplastförening

Ordförande


Magnus Hedenmark, VD, re:profit

Så här ser styrelsen i Nordisk Bioplastförening ut:

Mikael Hedenquist, professor, polymerteknologi, KTH
Peter Gummesson, CEO, A Good Choice AB
Klaus Meyer, Quality and Improvement Manager, SIB
Linda Zellner, Vice President Innovation, Perstorp AB
Mats Jeppsson, Innovation Manager, Emballator AB
Patrik Fogelström, VD, Biobag AB
Pernilla Kulleborn, VD, Kulleborn & Stenström

Suppleanter:

Christoffer Carrick, VD, Lignin AB
Bo Wallteg, chefredaktör Packnews

Bli medlem du också

Bli medlem