Stora Enso ökar satsningen inom cellulosa genom förvärv

Stora Enso har utökat sitt ägande i Sverigebaserade bolaget Cellutech AB till 100 procent. Cellutech är specialiserade på utveckling av nya material och applikationer baserade på cellulosa, MFC och andra träbaserade komponenter.

Cellutech utvecklar nya material baserade på cellulosa.

(2018-10-29) Förvärvet av Cellutech stödjer Stora Ensos vision om att ersätta fossilbaserade material med förnybara material, som utgår från trä. Det förvärvade företaget arbetar till exempel med skum till förpackningar och till hydrosystem för odling, områden där marknaden ständigt växer. Cellulosaskum kan exempelvis användas i förpackningar för att ersätta oljebaserade polystyrener, som är den mest använda plasten.

Markus Mannström är chef för Stora Enso Biomaterials.

”Förvärvet av Cellutech kommer att tillföra en ny dimension till vår fiber- och cellulosakapacitet, särskilt inom lättviktigt skum och så kallade sfärer av cellulosa. Vi investerar i tekniker och expertis, som ytterligare kommer att bredda divisionen Biomaterials kompetens för utveckling av applikationer,” säger Markus Mannström, chef för Stora Enso Biomaterials.

Cellutech AB grundades 2013 och består av ett aktivt team med åtta vetenskapsmän och forskare, som fungerar som en länk mellan akademin och industrin. Cellutech startades för att utveckla idéer från högklassig teknisk forskning hos SweTree Technologies och Wallenberg Wood Science Center till kommersiellt framgångsrika tekniker och produkter.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2018
jp.press@comhem.se