Restprodukter från tequila-produktion blir bioplastdelar i Fords bilar!

Biltillverkaren Ford har ingått ett samarbete med sprittillverkaren Jose Cuervo, som innebär att restprodukter från växten agave, vilken används vid tillverkning av den välkända spritdrycken tequila, levereras till Ford, som i sin tur ser till att restprodukterna omvandlas till bioplast. Av plasten från agave-biomassan tillverkas sedan olika inredningsdetaljer, bland annat mugghållare, säkringsdosor, kablage, mm., vilka monteras i Fords bilar.
Agavefibrer samlas in och skickas till Ford.
Agavefibrer samlas in och skickas till Ford.

(2016-09-23) Att blanda bilar och sprit är ju vanligen inte att rekommendera, men i det här fallet är det en win-win-situation. Tequila-tillverkningen ger stora mängder oanvändbara agavefibrer, som tidigare har skickats till kompostering. Nu kommer dessa biomassor i stället till nytta genom att de kan användas som råvara för tillverkning av bioplaster.

Tekniken i sig är inte ny, men när stora och betydande globala varumärken som Ford investerar i sådana projekt, så betyder det att bioplaster, tillverkade från biologiskt avfall och restprodukter, blir attraktiva och ekonomiskt lönande alternativ.

En agaveplanta behöver växa i sju år innan den kan användas i tequilaproduktionen. Då är det växtens ”hjärta” som tas tillvara och rostas samt pressas på saften, som sedan får jäsa till alkohol. Kvar blir stora mängder fiberrika produkter – uppskattningsvis fem miljarder ton om året! – som nu kan användas för bättre ändamål än kompostering.

Inredningsdetalj i bioplast från Ford-bil.
Inredningsdetalj i bioplast från Ford-bil.

De flesta bioplaster i dag tillverkas som bekant av kolhydratrika växter som majs eller sockerrör. De kallas första generationens råmaterial, eftersom de är de hittills mest effektiva råmaterialen vid bioplasttillverkning, och kräver minst mark för att ge en hög avkastning. Men mer och mer bioplastforskning går ut på att hitta andra råvarualternativ, som till exempel icke-ätliga bi- eller restprodukter från hanterings- och/eller tillverkningsprocessor av livsmedelsgrödor, etc. Dessa biomassor uppstår ofta i mycket stora mängder och utgör därför en enorm potential, om de kan omvandlas till bioplaster och andra biomaterial, i stället för att bara komposteras.

Förutom Ford använder även andra stora och välkända biltillverkare som BMW, Renault, Toyota, Fiat och Mercedes Benz återvunna och biobaserade plastmaterial i sina fordon.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2016

agave-nycklar

Related Posts