Rekorddeltagande på årsmöte med Nordisk Bioplastförening

När Nordisk Bioplastförening nyligen arrangerade sitt öppna årsmöte var deltagandet rekordstort. Det kom så många deltagare att den tilltänkta lokalen blev för liten och i all hast fick man ordna en större lokal hos Svenska Mässan i Göteborg. Ett bra bevis på det stora intresset för bioplastmaterialen!

(2019-03-28) År 2018 kom cirka 50 personer till Nordisk Bioplastförenings årsmöte, som då hölls hos Visutech AB i Göteborg. De har en utmärkt lokal, som rymmer max 60 personer. Tanken var att Nordisk Bioplastförening skulle vara på samma plats i år, men det var ett beslut som inte höll. Snabbt var antalet anmälda uppe i över 70 personer och mötet flyttades till Svenska Mässan i Göteborg och en lokal som rymmer 130 personer. Goda marginaler kan man tycka, men faktum är att det blev ”lapp på luckan” och ett antal anmälda, som fick stå på vänt. Många vill veta mer om bioplaster, kanske som en följd av det som brukar kallas ”The Plastic Storm”, det vill säga den tuffa jakten på de fossilbaserade plastmaterialen.

Själva årsmötet avklarades smidigt under ledning av Kjell-Ivar Bache från BioBag och styrelsen behölls i stort sett oförändrad med bara ett byte. Marie Hellqvist från Rullpack klev ur styrelsen och ersattes av Eirik Rishaug från samma företag. Hans Friedsam, från Trade Promotion Förlag, återvaldes som ordförande.

Av verksamhetsberättelsen framgick att Nordisk Bioplastförening var mycket aktiv under det gångna året med deltagande på mässor, möten med kommuner och landsting och olika möten/konferenser. Nämnas kan en konferens, som arrangerades i Köpenhamn tillsammans med danska Plastindustrien, där över 130 personer deltog.

Sju föredragshållare fanns på plats i Göteborg för att sprida information om materialen och synpunkter på marknad och framtid. Allan Dickner, Packaging Manager på IKEA var där och gav jättekoncernens syn på plastmaterial och målsättningen till år 2030, Maria Gustafsson från SIS visade hur standardiseringsarbetet kring biomaterial fortskrider och informerade om vikten av fungerande standarder, Esbjörn Olofsson från Opea Solutions gav sin syn på framtiden för fossil plast och hur bioplasterna ska hitta in ändå mer på marknaden, Glenn Svedberg från Nolato Medical berättade om hur man testar bioplaster i sina läkemedelsförpackningar och förpackningar för personlig hygien, Johan Hoff och Mikael Hallhagen från Stora Enso berättade om koncernens nya satsning på DuraSense, ett material där träfiber spelar en viktig roll, och den enda utländska presentatören, Erwin Vink från NatureWorks, som tillverkar PLA, gav marknadsläget för detta material.

Budskapet från Nordisk Bioplastförening till de som var på plats var ”It´s a better choice”.
”Förhoppningsvis var det många deltagare som gav det budskapet tummen upp, när de lämnade konferensen”, säger Hans Friedsam.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2019

För den som vill veta lite mer om vad de olika talarna framförde på scenen, så finns det en mer djuplodande redovisning i senaste numret av tidningen nord emballage. (nr 2/2019)

Related Posts