Positiv nyhet: Bioplast med ett negativt koldioxidavtryck!

Carbyn är namnet på en nyutvecklad och nedbrytbar bioplast, som har den unika egenskapen att den binder mer luftburen koldioxid, när den bryts ner, än den producerar under sin livscykel!

(2021-01-14) Den unika kolnegativa plasten är utvecklad av Jessica Smith, som är designstuderande vid New York-baserade Pratt Institute.

Carbyn är en komposit bestående av bioplasten PHA, som tillverkas genom mikrobiell jäsning (fermentering) av kolbaserade råmaterial, och Biochar, som är ett material, som framställs genom syrefri förbränning av organiskt material vid höga temperaturer.

För att visa hur engångsprodukter i konventionell plast kan ersättas av produkter i biokompositen Carbyn lät Jessica Smith tillverka specialutvecklade tandtrådshållare för engångsbruk. (Bild Jessica Smith)

Genom att kombinera dessa två material skapade Jessica Smith en biokomposit, som kan hanteras i konventionella tillverkningsprocesser. För att visa hur effektivt Carbyn-materialet kan ersätta traditionell plast lät hon tillverka en specialdesignad tandtrådshållare för engångsbruk.

Enligt Jessica Smith har hennes Carbyn-baserade tandtrådshållare den unika egenskapen att den drar till sig och binder kolet i koldioxiden i den omgivande atmosfären, när den bryts ner. Kolbindningen sker oavsett om plastprodukten placeras i en hemmakompost eller på en industriell deponi eller om den hamnar i jord eller hav.

Enligt Jessica Smith drar Carbyn-kompositen under nedbrytningsprocessen till sig och binder mer aktivt kol från den omgivande atmosfären än den avger i form av koldioxid under sin tillverkningsprocess.

”Våra materialval blir i allt högre grad moraliska val”, säger Jessica Smith, vars Carbyn-material var bland de 20 bästa i den internationella tävlingen James Dyson Award 2020.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2021

Related Posts