PHA kan bli räddningen för tillverkare av engångsartiklar

Producenter och leverantörer inom food service-området är hårt ansatta i dag på grund av den kraftiga kritiken mot användandet av fossila plaster i engångsartiklar som bägare, tallrikar, sugrör, färdigmatstråg, etc. Nu menar brittiska innovationsbolaget Cambridge Consultants att den här typen av engångsprodukter mycket väl kan tillverkas av bionedbrytbara bioplaster av typ PHA.

(2018-04-03) PHA (polyhydroxialkanoater) är biologiskt nedbrytbara och komposterbara termoplaster, framställda genom mikrobiell jäsning (fermentering) av kolbaserade råmaterial. Egenskaperna hos PHA-polymerer kan styras och anpassas, beroende på hur specifika kombinationer av olika monomerer inkorporeras i polymerkedjan.

Enligt Cambridge Consultants är PHA-bioplaster ett exempel på hur hållbara innovationer kan leda till framgångsrikt företagande samtidigt som miljöpåverkan minskar.

Cambridge Consultants skriver i ett pressmeddelande att hittills har användandet av bioplaster till engångsartiklar och andra produkter inom livsmedelsservice begränsats av bristande teknisk prestanda att motstå höga temperaturer samt av högre kostnader och begränsad tillgång.

Bägare, sugrör, färdigmatstråg, värmetålig serveringsbricka, mm tillverkade i PHA-bioplast.

Dryckesbägare för kalla drycker kan visserligen tillverkas av vanlig mjölksyrabaserad PLA-bioplast, men denna bioplast är inte lämplig till bägare för varma drycker. Cambridge Consultants har därför utvärderat en rad biopolymerer och identifierat PHA-bioplaster som lämpliga för användning även i de mest utmanande matapplikationer, som mikrovågståliga serveringsbrickor och kaffebryggare av engångstyp!

För att visa potentialen hos PHA-bioplaster i livsmedelsindustrin har Cambridge Consultants utformat en rad biologiskt nedbrytbara PHA-baserade engångs- och food service-produkter, inklusive en bioplastbaserad serveringsbricka.

Enligt Cambridge Consultants är den biologiska nedbrytnings- och komposterbarheten hos PHA-produkterna så bra, att dessa kan kasseras tillsammans med matavfall och sedan brytas ner i industriella komposteringsanläggningar. Detta inte bara gynnar miljön utan eliminerar dessutom behovet av sortering, materialseparering och tvätt.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2018

Related Posts