Paper Province etablerar unik testbädd för fossilfria laminat

Värmländska klustret Paper Province har fått finansiering för att starta en unik testbädd för utveckling av biobaserade och fossilfria förpackningslaminat. Förhoppningen är att testbädden ska locka både nationella och utländska utvecklare till Värmland.

(2018-10-30) ”Det betyder att vi ska samverka med näringslivet för att hitta biobaserade alternativ till den skyddande barriär, som finns i flera livsmedelsförpackningar”, förklarar Peter Edberg, projektledare hos Paper Province.

Peter Edberg, projektledare, Paper Province.

Det treåriga projektet har en budget på cirka 14 miljoner kronor, vilka ska användas till att projektera och realisera testverksamheten. Med hjälp av den kan olika aktörer utveckla och prova sina innovationer, för att i framtiden kunna lansera dem i form av ekovänliga och fossilfria matförpackningar. Testbädden gör på så vis steget från idé till kommersiell produkt betydligt enklare.

”Testbädden är unik i och med att vi sammanför tre olika miljöer till en. Vi räknar med att den ska bli väldigt attraktiv, inte minst för nationella och internationella företag, som är verksamma inom bioplast”, säger Peter Edberg.

Projektets finansiärer är innovationsmyndigheten Vinnova, tillsammans med ett tjugotal projektdeltagare. Där ingår bland annat forskare, kartongproducenter, bioplasttillverkare, tryckerier samt varumärkesägare. RISE Bioeconomy och de värmländska aktörerna UMV Coating Systems och Brobygrafiska Utbildning deltar i projektet med sina testanläggningar.

Testbädden är ett av flera viktiga steg, som tas i Sverige, för att uppnå målen i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, som lanserades 2015. Initiativet har siktet inställt på att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, bland annat genom att alla livsmedelsförpackningar ska vara fossilfria år 2030.

”Vi drar ett stort strå till stacken genom att öppna upp för fler biobaserade och bionedbrytbara livsmedelsförpackningar”, avslutar Peter Edberg.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2018
jp.press@comhem.se