Nytt förpackningsmaterial av krossat äggskal + bioplaster

Genom att blanda in ytterst finkrossat äggskal i en mix av bioplaster har forskare vid Tuskegee University i Alabama, USA, framställt ett nytt förpackningsmaterial, lämpligt till livsmedelsförpackningar och andra typer av konsumentförpackningar.

(2017-10-29) ”Vi bryter ner äggskal till sina absolut minsta partikelstorlekar och infunderar dem sedan i en speciell blandning av bioplaster”, säger Vijaya Rangari, som leder forskningen vid universitet.

Vijaya Rangari, Tuskegee University, Alabama, USA.

Vijaya Rangari och hans forskarkolleger sökte efter en metod att framställa ett bionedbrytbart förpackningsmaterial, som kunde ersätta livsmedelsförpackningar, plastpåsar, etc tillverkade i konventionell oljebaserad plast. De fann att de flesta förpackningar och andra produkter, som tillverkats av bioplaster av majs, potatis, sockerrör, etc, visserligen var komposterbara och bionedbrytbara men tyvärr saknade den riv- och belastningsstyrka, som förpackningsanvändarna krävde.

Alabama-forskarna fann att genom att krossa äggskal i princip ner till nanostorlek och blanda in krosset i en blandning av bioplaster, innehållande bland annat PLA (polylactic acid), kunde man framställa ett förpackningsmaterial, som hade de önskade egenskaperna vad gällde riv- och belastningsstyrka, men som samtidigt var såväl komposterbart som bionedbrytbart.

”Dessa äggskalspartiklar i nanostorlek, vilka i princip består av den naturliga och nedbrytbara kemiska föreningen kalciumkarbonat, ger styrka till materialet och gör det mer flexibelt än andra bioplaster på marknaden. Vi tror att dessa egenskaper tillsammans med dess biologiska nedbrytbarhet i jorden kan göra denna äggskalsbioplast till ett mycket attraktivt alternativt förpackningsmaterial”, säger Vijaya Rangari vid Tuskegee University.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2017

Related Posts