Novamont köper BioBag-gruppen och lägger grunden till expansion

Italienska Novamont köper norska BioBag, en transaktion som skapar den mest vertikala grupperingen inom bioplastindustrin och gör det möjligt för det italienska företaget att fortsätta expansionen i Nord- och Östeuropa, Nordamerika och Australien.

(2021-01-12) Novamont är en världsledande utvecklare inom produktion av biokemikalier och bioplast medan BioBag är en ledande leverantör av miljövänliga påsar, säckar och film för avfallsinsamling och förpackning.

Via affären får Novamont fördelen och tillgången till BioBags specialiserade och oavhängiga distribution på områden, där man traditionellt varit lite mindre representerade. Den nya gruppen planerar nu att bygga flera innovationsenheter, det vill säga projekt, som har som ändamål att öka insamling och recirkulering av organiskt avfall samt komposteringsanläggningar. Speciellt gäller detta Nord- och Sydamerika, Norden samt Östeuropa och Australien.

Novamont och BioBag har samarbetat i 25 år och det italienska företagets vision på 1990-talet var att bygga en integrerad värdekedja för bioplast och biokemikalier både upp- och nedströms, kopplat till förbättrad insamling av organiskt avfall. Detta blev startpunkten för det man i dag kallar ”den cirkulära bioekonomin” där de bägge företagen gett värdefulla bidrag.

Det finns flera huvudorsaker till affären:
* En stark kulturell gemenskap mellan de bägge företagen har byggts under mer än tio år. Det har gett gemensamma visioner och värden. I tillägg till detta har man arbetat i team på tvärs inom organisationerna med gemensamma projekt med målet att skapa en modell för cirkulär bioekonomi med fokus på att förbättra jordkvalitet och revitalisera lokala industriområden.

* Novamont är huvudsakligen fokuserat uppströms och har utvecklat sin Master-Bi värdekedja som spänner över lantbruksbaserade råvaror, biomonomerer, bioplast och miljövänliga formuleringar.

* BioBag är fokuserat nedströms. Gruppen är pionjär inom utveckling och distribution av ett brett spektrum med komposterbara produkter och tillhörande tjänster. Man har också utvecklat flera starkt växande e-handelsplattformar. Detta är viktiga kanaler för både existerande produkter och efter hand för en bredare portfölj som kommer via Novamonts innovationer och integrering uppströms.

* Affären innebär också en ökad servicegrad för Novamonts partners och kunder. Framöver kommer BioBag i ökande grad att kunna utnyttjas av Novamonts kunder i värdekedjan. Det ger möjligheter till ökande snabbare produktutveckling och geografisk expansion. Via BioBag kommer också produkter som är komplement till det komposterbara Mater-Bi, till exempel produkter under varumärket ”GreenPolly” som använder recirkulerade råvaror och/eller fossilfri plast.

Novamonts VD Catia Bastioli. (Bild Novamont)

BioBag kommer att fortsätta som en oavhängig organisation med samma ledning som tidigare.

Kjell Ivar Bache är VD för BioBag (Bild BioBag)

”Detta uppköp stärker Novamont i arbetet med att utvidga vår modell för cirkulär bioekonomi. Genom att slå samman de bägge företagens kunskap och energi samt att integrera våra värdekedjor kommer vi att kunna assistera våra partners ännu bättre, både upp- och nedströms”, säger Novamonts CEO, Catia Bastioli.

”Vi har varit nära partners i många år så för BioBag och våra anställda är detta som att komma hem. Nu möjliggörs en ännu kraftfullare internationell tillväxt och vi är verkligen spända inför framtiden”, säger BioBags CEO, Kjell Ivar Bache.

Text Bo Wallteg

[Bilden överst: Olika typer av komposterbara påsar finns i BioBags sortiment. (Bild BioBag)]

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2021

Related Posts