Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 707 471 029

Nyhetsbrev

Nordisk Bioplastförenings årsmöte: Stora förändringar i styrelsen!

När Nordisk Bioplastförening höll årsmöte den 15 mars blev det stora förändringar vid val av styrelse. Magnus Hedenmark blev ny ordförande efter Hans Friedsam och i övrigt valdes en helt ny styrelse, frånsett två ledamöter.

(2023-03-17) Föreningen har under lång tid haft mer eller mindre samma styrelse, men nu tyckte valberedning och årsstämma att det var dags för förnyelse. Endast Bo Wallteg, grundare av föreningen och chefredaktör för Packnews, och Pernilla Kulleborn, VD på Kulleborn & Stenström, omvaldes – i övrigt består styrelsen nu av idel nya namn.

Magnus Hedenmark, som till vardags är VD för företaget re:profit, valdes till ny ordförande i NBF.

Här är den nya styrelsen för Nordisk Bioplastförening:

Magnus Hedenmark, VD, re:profit, ordförande
Ordinarie ledamöter:
Mikael Hedenquist, professor, polymerteknologi, KTH
Peter Gummesson, CEO, A Good Choice AB
Klaus Meyer, Quality and Improvement Manager, SIB
Linda Zellner,Vice President Innovation, Perstorp AB
Mats Jeppsson, Innovation Manager, Emballator AB
Patrik Fogelström, VD, Biobag AB
Pernilla Kulleborn, VD, Kulleborn & Stenström
Suppleanter:
Christoffer Carrick, VD, Lignin AB
Bo Wallteg, chefredaktör Packnews

NBF:s årsmöte hölls hos företaget Visutech i Mölndal. Ett femtiotal personer från medlemsföretag och icke medlemmar fanns på plats och de kunde utöver själva årsmötet även lyssna till fyra intressanta föredrag och presentationer.
Erland Riis Lavsen från Duni berättade om hur man i företaget jobbar med att skapa en cirkulär verksamhet, Edward Hall från Bioextrakt presenterade nyheter om PHA-bioplastmaterialen, Mats Jeppsson från Emballator berättad om tester av biomaterial, som man utför både själv och i samarbete med andra företag, och Åke Rosén visade på alla möjligheter med företagets Gaia Biomaterials produkter och material.

Text Bo Wallteg och JP Press

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Bilden överst:
Alla valda styrelseledamöter fanns inte på plats, men här är delar av den nya styrelsen (från vänster längst fram): Mikael Hedenquist, Magnus Hedenmark (ny ordförande), Klaus Meyer, Hans Friedsam (avgående ordförande), Mats Jeppsson, Pernilla Kulleborn och Peter Gummesson.
Saknas gör Linda Zellner, Patrik Fogelström, Christoffer Carrick och Bo Wallteg.

Related Posts