Nordisk Bioplastförening bjuder in till öppet årsmöte i Göteborg

Den 18 mars i år är det åter dags för årsmöte i Nordisk Bioplastförening (NBF). Liksom övriga år blir det ett årsmöte som är öppet för alla intresserade! Och som tidigare kommer dagen att bjuda på intressanta och spännande föredrag.

(2020-01-29) Plats för årsmötet och åtföljande presentationer blir Åby Mat & Möten i Mölndal/Göteborg och deltagandet i mötet är gratis. Deltagare betalar endast för lunch och kaffe, 350:- kronor. Programmet börjar kl. 10.30 och beräknas vara avslutat kl. 15.30.

Sex högintressanta företag och föredragshållare medverkar i årsmötesprogrammet och här är en kort presentation av dem:

Oona Koski från UPM Raflatac kommer att informera om företagets Forest Film™, som är det första etikettmaterial, som tillverkats genom innovationen UPM BioVerno™ naphta, och som härrör från hållbart förvaltade skogar.

Annika Sundell, Walki, kommer under rubriken  ”Zero Waste Future – Platform” att redogöra för företagets olika strategier för att tackla hållbarhetsfrågor relaterade till förpackningar.

Christoffer Bergman från INP Förpackningar ska berätta hur ökad användning av svart plast kan hjälpa miljön. Christoffer Bergman är automationstekniker och har sedan 1994 arbetat med termoformade plastförpackningar, huvudsakligen för livsmedel.

IMCD Advanced Materials och Dan Andersson ska presentera det naturliga och biologiskt nedbrytbara materialet Lactips, som betecknas som en ny naturpolymer vilken ger ett högpresterande och ekologiskt förpackningsmaterial och hjälper varumärkesägare i en cirkulär ekonomi.

Elisabet Sjölund från Neste ska berätta hur företagets lösningar för bioplaster baseras på partnerskap med stora plastanvändare och producenter. Nestes mål är inget mindre än att revolutionera plastmarknaden och möjliggöra för förnybara och återvunna material som Bio-PP (biobaserad polypropen) med flera.

Kjell Ivar Bache från NBF-medlemmen BioBag ska redogöra för erfarenheter och lärdomar från ett nytt insamlingssystem i Köpenhamn för matavfall. Han kommer att berätta om praktiska utmaningar och några anmärkningsvärda resultat…

På programmet står också några korta företagspitchar av företagen Arctic Biomaterials Oy, GAIA Biomaterials, BioBag och Bioextrax AB.

Mer information, anmälan, etc. finns HÄR

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

Related Posts