Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Neste fortsätter utveckla kemisk återvinning av flytande plastavfall

Halvstatliga finska petroleumkoncernen Neste har framgångsrikt avslutat sin andra serie av processer i industriell skala, där man återvinner flytande plastavfall med hjälp av kemiska processer. Körningarna har skett vid Nestes raffinaderi i Borgå, Finland (bilden ovan).

(2023-04-17) Målet med bearbetningskörningarna är att ytterligare öka företagets förståelse för hur olika typer av plastavfall beter sig vid kemisk återvinning i raffinaderiprocesserna. Slutprodukten som erhållits i körningarna är ett drop-in råmaterial, som fått beteckningen Neste RE™, och som förvandlas till ny plast av Nestes partners.

Sedan Nestes första bearbetningskörning år 2020 har företaget avslutat totalt sex framgångsrika körningar, och bearbetat närmare 3.000 ton flytande plastavfall totalt. Efter att ha bearbetat 800 ton i den första serien som färdigställdes 2022 har företaget hittills kunnat mer än tredubbla den mängden. Bearbetningskörningarna är en del av Nestes strategi att främja kemisk återvinning och bidra till en cirkulär polymerekonomi.

”Våra processer ger oss inte bara värdefull kunskap om teknologierna, utan fungerar också som ett bevis på konceptet att kemisk återvinning kan göras i industriell skala. Vårt fokus fortsätter att vara att gå från individuella bearbetningskörningar till kontinuerlig drift”, säger Heikki Färkkilä, Vice President Chemical Recycling på Neste.

Heikki Färkkilä är chef för kemisk återvinning hos Neste. (Bild pressbild)

I sina processer bearbetar Neste så kallad svåråtervinningsbar avfallsplast, som skulle ha hamnat i förbränning eller deponi om den inte gått till kemisk återvinning. Detta belyser hur kemisk återvinning kan komplettera befintlig mekanisk återvinningsteknik.

Neste planerar att bygga upp kapaciteten på sin anläggning i Borgå för att kunna behandla 400.000 ton flytande plastavfall per år inom ramen för projektet PULSE, som finansieras av EU:s innovationsfond. Från 2030 och framåt vill Neste behandla mer än en miljon ton plastavfall per år.

Neste skriver i ett pressmeddelande att detta ambitiösa mål är en viktig del av företagets strategiska mål att omvandla sitt raffinaderi i Borgå till en plats för förnybara och cirkulära lösningar och eventuellt avsluta råoljeraffineringen i mitten av 2030-talet. Flytande plastavfall skulle spela en viktig roll för att ersätta fossil råolja i företagets raffinaderi i Borgå.

Det flytande plastavfallet för körningarna har Neste hämtat från flera leverantörer, som ingår i ett försörjningsnätverk som Neste kontinuerligt har utökat. Leverantörerna inkluderar bland annat USA-baserade Alterra Energy, där Neste har en minoritetsandel, samt Finlandsbaserade Wastewise, som Neste nyligen samarbetade med för att kemiskt återvinna tvärbundet polyeten.

(Källor Neste & European Bioplastics)

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Vi har tidigare skrivit om hur Neste bland annat upprättat samarbete med tyska förpackningsproducenten Illig för att främja en omställning till mer hållbara lösningar vid produktion av termoformade plastförpackningar. LÄS HÄR!

Related Posts