NBF på Scanpack: Många ville veta mer om bioplast

Eike Langenberg, t.v. och Patrick Zimmermann, t.h., deltog från tyska FKur. I mitten Bjarne Högström från företaget Polymerfront.

Nordisk Bioplastförening och ett antal bioplastföretag deltog som bekant på den stora förpackningsmässan Scanpack, som ägde rum på Svensk Mässan i Göteborg i slutet av oktober.

(2018-11-12) Nordisk Bioplastförening hade sin monter i H-hallen på Scanpack (bilden ovan) och strategiskt placerade runt och i närheten av montern fanns ett antal bioplastrelaterade medlemsföretag, vilka visade vad som är möjligt att åstadkomma med detta intressanta material – av många betraktat som lösningen på de stundtals hätska diskussioner och debatter, som numera pågår runt fossila plaster.

Då och då fick Jörgen Bergqvist på BioBag tillfälle att ta en paus i montern. Som här, när vi kom förbi med kameran..!

Under mässans tre första dagar arrangerade Nordisk Bioplastförening ett antal uppmärksammade presentationer på den scen som kallades Speakers Stage.

Presentationerna, som ägde rum runt lunchtid på dagarna, tilldrog sig stort intresse och det var i princip fullsatt samtliga dagar. Frågorna var många till föredragshållarna och många ville veta mer om bioplaster, deras användningsområden, egenskaper, med mera.

 

Bioplastföretaget GAIA Biomaterials från Helsingborg visade allt från förkläden till sjukvården till olika förpackningslösningar.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2018
jp.press@comhem.se

 

Globala storföretaget BASF är medlem i NBF och fanns också på plats bland bioplastföretagen. Pia Dahlin höll ställningarna i montern.

På Speakers Stage talade Bjarne Högström, FKuR/Polymerfront (t.h.) och Martin Miver, Snappack om bioplaster och förnybara råvaror.

 

I Scanfills monter mötte Oscar Hugoson (t.h.) och Karl Banke många som var intresserade av företagets mineralfyllda polymermaterial.