NatureWorks bygger ut PLA-kapaciteten

NatureWorks har fått grönt ljus för att bygga en ny anläggning för produktion av PLA i Thailand. År 2024 ska den vara i drift.

 

Det har varit på gång under en längre tid, NatureWorks utbyggnad av PLA-kapaciteten men nu har Thailand Board of Investment slutligen godkänd byggandet av en helintegrerad Ingeo (PLA) anläggning i Nakhon Sawan provinsen. Årskapaciteten blir sjuttiofem tusen ton och anläggningen kommer att producera alla kvaliteter i Ingeo-portföljen.

Fabriken kommer att ligga i Nakhon Sawan Biocomplex, det första området i Thailand som etablerats i linje med landets bioekonomiska policy.

”Vi är mycket glada över att kunna meddela denna utökning som är ett led i vår globala expansion. Att få godkännande från Thailand Board of Investment var en avgörande milstolpe för att kunna etablera vår nya anläggning i Thailand. Med både nyligen beslutade kapacitetsutökningen vid vår anläggning i Blair, Nebraska, och denna nya, kan vi förse den globala marknaden med hållbara material”, kommenterar företagets CEO, Rich Altice.

År 2002 var NatureWorks det första företag som tillverkade PLA biopolymerer i kommersiell skala. 2013 utökade man kapaciteten i Blair till etthundrafemtio tusen ton och det är den största tillverkningsenheten i världen.

Total och Corbion har sedan år 2018 en PLA-anläggning i Thailand med en kapacitet på sjuttiofem tusen ton.

Related Posts