Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 707 471 029

Nyhetsbrev

Lyckat test för att urskilja bioplasten PLA ur blandat plastavfall

Polymerföretaget TotalEnergies Corbion och återvinningsspecialisten Tomra Recycling har genomfört ett lyckat test, som gick ut på att undersöka hur effektivt man kan skilja ut den mjölksyrabaserade bioplasten PLA från osorterat kommunalt plastavfall.

(2022-10-20) Vid försöken, som genomfördes vid Tomras anläggning i tyska Mülheim-Kärlich, använde man en sorteringsmaskin med NIR-teknik (Near Infra-Red). Resultatet visade att det var både enkelt och okomplicerat att sortera ut PLA-plasten – exempelvis i form av tråg och brätten – från det övriga plastavfallet. Efter sorteringen kunde PLA-plasten återvinnas i sin helhet och med mycket hög renhet.

Detekteringsmaskin från Tomra, som använder sig av NIR-teknik (Near Infra-Red). (Bild Tomra)

Man testade också att se om PLA-plastprodukter oavsiktligt hamnade bland utsorterade PET-flaskor, men testet visade att inga PLA-produkter hamnade i PET-strömmen.

”Försöken visar att med hjälp av infraröd teknik kan PLA-plastprodukter enkelt sorteras från annat kommunalt avfall och i miljöer med slutna kretsar, där PLA-flaskor och PLA-muggar uteslutande används, är mängden PLA tillräckligt hög för att även göra det ekonomiskt möjligt att samla in, sortera och rengöra PLA”, säger Jürgen Priesters, SVP TOMRA Feedstock.

Med infraröd detekteringsteknik är det enkelt att sortera ut den mjölksyrabaserade bioplasten PLA från blandat plastavfall, visar ett försk som utförts av TotalEnergies Corbion och Tomra Recycling. (Bild pressbild)

TotalEnergies Corbion, som bland annat tillverkar och marknadsför mjölksyrabaserad PLA under varumärket Luminy, samlar redan idag aktivt in använda PLA-produkter från slutna system och konsumentavfall. Denna insamlade PLA fungerar sedan som råmaterial för tillverkning av bioplastvarianten Luminy rPLA, som innehåller 20 procent insamlat PLA från industri- och konsumentavfall.

TotalEnergies Corbions insamling av använd PLA förhindrar att materialet hamnar på deponier eller i förbränningsanläggningar och minskar också markanvändningen och behovet av biomassa för produktion av jungfrulig PLA.

François de Bie, TotalEnergies Corbion. (Bild EUBP)

Testet, som TotalEnergies Corbion och Tomra gemensamt genomförde, gjordes till stor del för att visa att PLA enkelt kan utsorteras även ur osorterat och kontaminerat kommunalt plastavfall och att PLA inte alls förorenar avfallsströmmar som består av återvunna fossila PET-förpackningar.

”Dessa påståenden är rent nonsens. Detta och många andra liknande tester bekräftar att det finns inga tekniska hinder för att effektivt separera och återvinna PLA från annat blandat plastavfall”, säger François de Bie, Senior Marketing och Supply Chain Director vid TotalEnergies Corbion.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2022
jp.press@jppa.one

Bilden överst: Utsorterad PLA kan omvandlas till rPLA-granulat och ingå i nya bioplastprodukter som bägare, skålar, bestick, etc. (Bild TotalEnergies Corbion)

Related Posts