Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 707 471 029

Nyhetsbrev

Liten bioplastklämma lanseras stort till den globala vinindustrin

En liten klämma tillverkad i Nya Zeeland av nedbrytbar bioplast har påbörjat en global lansering, som ska glädja vinodlare världen över! Klämman – en så kallad ”vine clip” – ska ersätta konventionella klämmor i fossil plast, som används för att hålla uppe de nät, som vinodlare använder för att skydda sina dyrbara vindruvor från fåglar och andra djur.

(2023-09-12) Den lilla klämman är 100 procent biobaserad och polymererna tillverkas av avfall som genereras från bearbetning av trä. Avfallet fermenteras med hjälp av mikroorganismer och bildar polymerer som formas till klämmor, vilka till utseendet liknar den typ av plastklämmor som finns på brödpåsar, etc. Under rätta klimat- och jordförhållanden bryts de bioplastbaserade vinklämmorna ner helt efter användandet.

”Våra bioplastklämmor är framtiden för vinindustrin”, säger Gareth Innes, PolyNatural. (Bild pressbild)

Bakom bioplastklämman står företaget PolyNatural, som ingår i nyzeeländska plastkoncernen EPL och som har huvudkontor i Christchurch på Nya Zeelands sydö. Till sin hjälp i utformandet av den lilla vinklämman har PolyNatural haft skogs- och träinnovationsföretaget Scion, som redan för fem år sedan skapade den första prototypklämman. Omfattande tester hos nyzeeländska vinodlare har gjorts genom åren och nu är vinklämman klar att lanseraras stort och globalt!

”Bra saker tar tid och vi har tillbringat flera år med att samarbeta med Scion och genomföra mycket fältforskning för att utveckla en produkt, som vi är övertygade om att världens vinodlare blir mycket nöjda med. Scions forskningsstöd och feedbacken vi fick under försöken har hjälpt oss att skapa en produkt i världsklass som hjälper den globala vinindustrin att bekämpa en stor miljöfråga”, säger Gareth Innes, som är försäljnings- och marknadschef hos PolyNatural.

Stora mängder clips används av vinodlare. Enbart i Nya Zeeland används ca 30 miljoner klämmor om året. (Bild pressbild)

Globalt används mycket stora mängder ”vine clips” av vinodlare, för att hålla uppe de nät som skyddar vinrankor och mognande druvor från skadedjur. Näten, som fästs vid vinrankorna med hjälp av plastclipsen, sitter i regel uppe i cirka sex till åtta veckor och när de tas bort så hamnar clipsen på marken. Eftersom vinklämmorna vanligen är tillverkade av sådan oljebaserad plast, som inte bryts ner ute i naturen, så bildar de använda klämmorna ett nedskräpande plastavfall som med tiden bidrar till mikroplastföroreningar. Den nya bioplastklämman bryts däremot på kort tid ner helt, när den hamnar på marken, om jorden har rätt beskaffenhet och temperatur och fuktighet är de rätta.

Den innovativa vinklämman i bioplast har nu påbörjat sin resa till världens vinodlare. Den används redan nu av de flesta av Nya Zeelands vingårdar och har fått stort spridning i södra Australien. Export till Canada och Frankrike planeras och sedan väntar resten av den vinodlande världen.

”Var och en våra vinklämmor gör precis vad den behöver göra, samtidigt som den är miljövänlig. Dessa vinklämmor är framtiden för vinindustrin”, säger Gareth Innes.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Related Posts