Italienska Bio-on ska producera PHA-bioplaster i Mexico

Det italienska bioplastföretaget Bio-on srl har tecknat avtal med Innova Imagen SA de CV för att bygga en fabrik i Mexico och tillverka så kallade PHA-bioplaster, avsedda för produktion av textilier och kläder.

(2019-04-25) Enligt en pressrelease från Bologna-baserae Bio-on, ska man tillsammans med Innova Imagen, med säte i Monterrey, Mexico, bygga fabriken på en ännu inte bestämd plats i Mexico.

Innova Imagen tillverkar och marknadsför olika typer av kläder och konfektion och företaget ingår i konfektionskoncernen Himes LLC, som har sitt huvudsäte i Austin, Texas.

I uppgörelsen mellan Bio-on och Innova Imagen ingår att Innova Imagen får en tidsbegränsad (18 månader) licens att använda sig av Bio-ons PHA-teknik. Innova Imagen betalar 50 miljoner euro (cirka 540 miljoner kronor) till Bio-on för licensrätten.

”PHA-applikationer för textil- och modeindustrin är speciellt lockande, eftersom de har en potential att ersätta syntetfibrer som till exempel polyester”, säger Himes grundare Rogelio Himes.

”Tekniken som utvecklats och demonstrerats på industriell nivå av Bio-on är lovande, inte minst med tanke på det globala problemet med plastföroreningar och deras konsekvenser för människors hälsa”, säger Himes grundare Rogelio Himes i pressreleasen.

Enligt Rogelio Himes är utvecklingen av PHA-applikationer för textil- och modeindustrin speciellt lockande, eftersom de har en potential att ersätta syntetfibrer som till exempel polyester, vilka anses vara en av de största källorna till mikroplastföroreningar i hav och oceaner.

De PHA-bioplaster, som ska tillverkas i fabriken i Mexico, ska baseras på inhemska råvaror, bland annat avfall från odlingar av agave-växter. Bio-on har sedan tidigare erfarenhet av att tillverka PHA med sockerrör eller sockerbetor som råmaterial.

”PHA-revolutionen är nu verklighet” säger italienska Bio-ons VD och koncernchef Marco Astorri.

”PHA-revolutionen är nu verklighet. De som verkligen vill implementera radikalt grön teknik och gå över till ett riktigt hållbart produktionssystem har inga fler ursäkter” säger Bio-ons VD och koncernchef Marco Astorri.

Bio-on är också verksamma på förpackningsområdet, där man i slutet av förra året genom Zeropack SpA, ett joint venture mellan Bio-on och italienska lantbruksföretaget Gruppo Rivoira, börjat använda bioplaster för produktion av förpackningar till frukt och grönsaker.

PHA (polyhydroxialkanoater) är termoplaster, framställda genom mikrobiell jäsning (fermentering) av kolbaserade råmaterial. Egenskaperna hos PHA-polymerer kan styras och anpassas, beroende på hur specifika kombinationer av olika monomerer inkorporeras i polymerkedjan.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2019

N.B.: Bilden överst visar en av Bio-ons italienska anläggningar.

Related Posts