Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Info om bioplastföreningen

Nordisk Bioplastförening – en plattform och representant för de nordiska bioplastföretagen

Nordisk Bioplastförenings målsättning är att vara en nordisk plattform och representant för företag i Norden med bioplastverksamhet. Föreningen ska främja och förenkla marknads- och teknologiutveckling för materialgruppen.
Verksamheten ska täcka alla delar av livscykeln för bioplaster, från vaggan till graven. Målsättningen är också att via effektivt lobbyarbete informera politiker och myndigheter om materialens möjligheter och förtjänster samt att hjälpa dem att skapa ramverk för bioplasternas framsteg på marknaden. Att aktivt arbeta för fungerande, och effektiva ramverk är en av huvuduppgifterna för föreningen.

I målsättning ligger också att bygga kontakter med media och informera medias representanter om bioplasterna samt att jobba för att media publicerar information om materialgruppen på ett riktigt och positivt sätt.

Nordisk Bioplastförening bygger ett nätverk mellan aktörerna i branschen och ska jobba för ökat samarbete mellan företag och för kontinuerligt utökad kontakt med, och kunskap om, vad som händer inom forskning och i den akademiska världen. Medlemmarnas kunder kan också bli medlemmar i föreningen.

Nordisk Bioplastförening har en etablerad kontakt med European Bioplastics med säte i Berlin och är medlem i BON, Bioplastics Organisations Network Europe med flera årliga möten där erfarenheter utbyts och problem diskuteras. Nordisk Bioplastförening är en av Europas största bioplastföreningar.

 

Så här ser styrelsen i Nordisk Bioplastförening ut:

Hans Friedsam, Trade Promotion Förlag (ordförande)

Pia Dahlin, BASF Danmark

Lisa Bindegård, Xylophane

Bjarne Högström, Polymerfront/FKuR

Bo Wallteg, nord emballage

David Karlsson, Mondi Group

Peter Löfvenholm, BioBag

Stefan Söderberg, Iggesund Paperboard

Bli Medlem du också

Vi är det redan