Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Här omvandlas insamlad kaffesump till bioplastfilm för förpackningar

Vid spanska plastforskningsinstitutet Aimplas i Valencia pågår avancerade tester med förpackningsfilmer av bioplast, som tillverkats av använd och insamlad kaffesump.

(2023-01-06) Forskningsprojektet vid Aimplas ingår som en del av det europeiska projektet WaysTUP!, som syftar till att omvandla urbant bioavfall till olika typer av högvärdiga produkter som exempelvis bioplaster för förpackningar, livsmedelstillsatser, kryddor, insektsprotein, bioetanol och biolösningsmedel.

Nuria López är projektledare vid Aimplas, där man omvandlar kaffesump till bioplastfilm för förpackningsändamål. (Bild Aimplas)

”WaysTUP! är ett tydligt exempel på hur bioavfall kan spela en viktig roll i omställningen till en cirkulär ekonomi. Genom att samla in bioavfall undviker vi att skapa avfallsmängder och kan utnyttja bioavfallets potential som källa till högvärdiga sekundära resurser. I vårt fall innebär det att vi förvandlar kaffeavfall till plastfilm för förpackningar”, säger forskaren Nuria López, som är projektledare vid Aimplas.

Den biobaserade förpackningsplastfilm, som nu produceras av Aimplas, bygger på insamlad restaurangkaffesump från brittiska företaget Bio-bean, som utvecklat en industrialiserad process för att återvinna och omvandla kaffesump till avancerade bioprodukter som plaster, bränslen, pellets, etc. Londonbaserade Bio-bean har byggt världens första fabrik för återvinning av kaffeavfall i Cambridgeshire och där omvandlar man en del av kaffesumpen till bioplasten PHA (polyhydroxialkanoater). Spanska Aimplas formulerar sedan PHA-polymeren så att den kan bearbetas genom extrudering och förvandlas till en bioplastfilm, som kan användas i olika typer av flexibla förpackningar.

Vid ett annat forskningsinstitut i spanska Valencia – SAV, Agricultores de la Vega de Valencia – pågår ett annat projekt där man också återvinner bioavfall och omvandlar det till produkter som tillsatser, foder och oljor för livsmedels- och kosmetikaindustrin.

Förutom kaffesump används bioavfall i form av fisk- och köttavfall samt insamlad matolja som råvaror för att inom WaysTUP!-projektet tillverka nya biobaserade och högvärdiga produkter.

WaysTUP!-projektets mål är att lära medborgare och lokalsamhällen vikten av se urbant bioavfall som en resurs. Tanken är att främja aktiva deltagande från medborgare och samhällen och åstadkomma selektiv insamling av bioavfall i städerna för efterföljande återvinning. Projektet ska också förmedla riktlinjer för nya organisationsmodeller till lokala förvaltningar till förmån för återvinning av bioavfall.

Projektet WaysTUP! finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Totalt deltar 26 forskningscentra, lokala myndigheter, företag och stadsnätverk i projektet, de flesta belägna i Spanien, Italien och Grekland.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Related Posts