Gaias bioplastpåsar kan brytas ner till mull på 24 timmar…

Helsingborgsföretaget Gaias påsar i bioplastmaterialet Biodolomer kan brytas ner till mull på enbart 24 timmar. Det visar ett test, som utförts av Verapark Circularity AB tillsammans med företaget Solserv, som bland annat utvecklar små, effektiva komposteringsanläggningar.

(2019-10-15) Vid testet laddades en av Solservs komposteringsmaskiner med olika produkter som matavfall, plastpåsar, textilier, mm. Bland plastpåsarna fanns också några av Gaias vita Biodolomer-påsar.
När det nedbrutna och snabbkomposterade materialet kontrollerades efter ett dygn fann man att så gott som alla matrester hade förvandlats till näringsrik mull och detsamma gällde de vita Gaia-påsarna, medan övriga plastpåsar och l textilierna var mer eller mindre nedbrutna men dock ej omvandlade till mull.

”Vi visste att Biodolomer är nedbrytbart och komposterbart, men att förvandlas från plastpåse till mull på 24 timmar. det måste vara ett inofficiellt världsrekord” kommenterar VD Peter Stenström och grundaren Åke Rosén på Gaia Biomaterials AB.

Solserv, som har sin bas i Malmö, har mångårig erfarenhet av maskiner och service för kreativ förpackningsteknik. Företaget levererar helhetslösningar för maskinpark, utbildning, underhåll och service för stora och små kunder i Sverige och på den internationella marknaden.

Solservs produkter omfattar många olika typer av förpackningsmaskiner, allt från flowpack till vakuumkammarmaskiner. Företaget har nu också börjat marknadsföra små komposteringsanläggning, som på kort tid bryter ner organiskt material till näringsrik mull.

Solserv skriver att tekniken med små komposteringsanläggningar funnits i Korea och Japan i flera år, men att intresset nu börjar vakna även i Europa och i Sverige.

”Vi hjälper kunderna att packa sin mat och vi hjälper dem nu också med att kompostera deras matspill på 24 timmar! Detta är den del, som växer snabbast hos oss nu.  Vi tar hit produktionen av maskinen till Sverige och ska leverera ut till hela Europa”, säger Patrik Johnsson, som är VD för Solserv.

Verapark Circularity AB är ett helägt dotterbolag till nordvästskånska renhållnings- och återvinningsföretaget NSR och fungerar som en testbädd, dvs. en försöksplats för olika forskningsprojekt som genomförs i verkligheten. Verapark stöttar innovationer och arbetar med konceptet triple-helix, det vill säga samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga och hjälper företag med exponering, kontakter och samarbeten.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2019

Komposteringstestet, som utfördes av Solserv och Verapark i samverkan och där Gaias Biodolomer-påsar fanns med bland materialet, som skulle brytas ner, finns dokumenterat på en video på Youtube. SE DEN HÄR!

Related Posts