Frukostkonferenser om bioplaster i samband med interpack 2017

I samband med den stora förpackningsmässan interpack i Düsseldorf i början av maj i år kommer det under tre dagar att arrangeras frukostkonferenser om bioplaster och biobaserade förpackningar.
Evenemanget, som fått namnet bio!PAC 2017, äger rum mellan kl. 08.00 och 12.30 de tre första interpack-dagarna, dvs. 4, 5 och 6 maj.

(2017-02-20) Det fullspäckade programmet består av sammanlagt ett 30-tal intensiva 20-minuters föredrag av experter, tillverkare och användare inom bioplaster och biobaserade förpackningar samt representanter från bioplastrelaterade organisationer, forskningsinstitut, m fl.

Caroli Buitenhuis, Green Serendipity.

Bakom konferenskonceptet bio!PAC 2017 står den europeiska bioplastorganisationen European Bioplastics och konsultföretaget Green Serendipity och dess grundare holländska Caroli Buitenhuis, som är verksam som konsult inom bioplaster, biobaserad förpackning och bioekonomi. Caroli Buitenhuis har bland annat initierat bildandet av innovationsinitiativet Biobased Packaging Innovations och organisationen Holland Bioplastics samt det holländska plaståtervinningssystemet TassenBol.

I programförklaringen till bio!PAC 2017 skriver arrangörerna bland annat:
Plast i förpackningar behöver inte nödvändigtvis tillverkas av petroleumbaserade polymerer. De flesta förpackningar har kort livslängd och ger därför upphov till stora mängder avfall. Följaktligen är det viktigt att använda de lämpligaste råvarorna och genomföra bra ”end-of-life”-lösningar. I detta sammanhang måste biobaserade och komposterbara material spela en viktig roll.

Bland medverkande företag, organisationer, etc. i det digra och intressanta programmet under de tre frukostkonferenserna kan nämnas Corbion, NatureWorks, Taghleef, Bio4Pack, BASF, BillerudKorsnäs/Fibreform, Futamura, Braskem, Rodenburg Biopolymers, European Bioplastics, nova-Institute, Holland Bioplastics, Green Serendipity, m fl.

bio!PAC-konferenserna kommer att hållas i direkt anslutning till interpack 2017 i en av paviljongerna i Congress Center Süd på mässområdet Messe Düsseldorf. De som anmäler sig till konferenserna får också entrébiljett till interpack (en biljett per konferensdag), etc.

Mer info om bio!PAC 2017 hittar man HÄR och det omfattande programmet finns HÄR!

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2017

Related Posts