François de Bie vald till ordförande i European Bioplastics styrelse

I samband med bioplastorganisationen European Bioplastics (EUBP) årliga konferens i Berlin valde organisationen också en ny styrelse. Ordförande blev François de Bie, som till vardags är marknadsdirektör i bioplastföretaget Total Corbion PLA.

François de Bie. (Bild EUBP)

(2019-12-09) ”Under de senaste åren har European Bioplastics positionerat sig som en viktig och pålitlig aktör i utvecklingen av bioplastindustrin i hela Europa. Jag är hedrad att anta denna position och ser fram emot att arbeta nära det nya styrelsen och vårt ledningsgrupp ”, säger François de Bie.

Övriga styrelsemedlemmar blev Mariagiovanna Vetere (NatureWorks), Lars Börger (Neste), Michael von Ketteler (BASF SE), Patrick Zimmermann (FKuR), Paolo La Scola (Novamont), Jean-Marc Nony (Spère) och Erwin Lepoudre (Kaneka).

Mariagiovanna Vetere och Lars Börger utsågs båda till vice ordförande och tillsammans med François de Bie ska de bilda en trojka, som ska förverkliga EUBP:s mål att bioplastbranschen ska uppnå en cirkulär ekonomi.

”EU har på allvar gått in för en utveckling från linjär till cirkulär ekonomi och det ger en unik möjlighet för vår bransch att att ta avgörande steg i den riktningen. Bioplast kommer att spela en avgörande roll i den ´Green Deal for Europe´som EU-kommissionen nyligen tillkännagav. Bioplaster är en viktig drivkraft för den fortsatta förändringen i plastindustrin mot en innovativ, hållbar och resurseffektiv ekonomi”, säger François de Bie.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2019

Bilden överst:
EUBP:s nya styrelse, fr. v.: Paolo La Scola, Patrick Zimmermann, François de Bie, Mariagiovanna Vetere, Lars Börger, Jean-Marc Nony och, Erwin Lepoudre. Saknas på bilden gör Michael von Ketteler. (Bild EUBP)

Related Posts