Framtidsutsikter: Bioplaster växer snabbare på världsmarknaden än fossila plaster

Bioplaster, som bygger på cellulosa, mjölksyra eller olika typer av stärkelse, har en högre tillväxthastighet på världsmarknaden än konventionella standardplaster, tillverkad av fossil olja. Bioplaster används också i ett allt större antal olika tillämpningsområden än tidigare.

(2020-03-06) Uppgifterna kommer från marknadsundersökningsinstitutet Ceresana, som för femte gången undersökt utvecklingen för ”gröna” polymerer på världens marknader. Ceresanas studie analyserar dagsläget och utsikterna fram till år 2026 för den globala bioplastmarknaden .

I Ceresanas studie analyseras i detalj utvecklingen för användning av bioplaster inom olika områden och marknader, indelade i kategorierna styva och flexibla förpackningar, konsumentvaror, fordons- och elektronikprodukter samt andra applikationer.

Den viktigaste sektorn för användning av bioplaster är som tidigare förpackningsindustrin, där år 2018 mer än 60 procent av all producerad bioplast användes helt eller delvis i olika förpackningslösningar. Den procentuellt största tillväxten för bioplaster förväntas dock bli inom kategorin fordon och elektronik, där Ceresana förutspår en årlig ökning med 8,4 procent fram till år 2026.

I studien konstateras också att tillverkare och konverterare av bioplaster står inför stora utmaningar, då priser, tillgänglighet och kvalitet måste kunna konkurrera med fossila plaster. Alternativt måste bioplasterna kunna erbjuda mervärde för att kunna motivera ett högre pris för konsumenterna.

Studien slår även fast att återvinnings- och komposteringsmöjligheter är en fördel för många bioplastapplikationer, men problem uppstår när befintliga avfallsanläggning inte är utformade för att separera bioplaster eller inte kan bryta ner dem.

Ceresanas bioplaststudie är indelad i tre större kapitel, där kapitel 1 ger en omfattande analys av den globala marknaden för bioplaster – inklusive prognoser fram till 2026. Utvecklingen av efterfrågan, intäkter och produktion för olika regioner analyseras liksom olika applikationsområden för bioplast.

I kapitel 2 redovisas bioplastmarknaden för de åtta viktigaste länderna Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, USA, Kina och Japan.. I kapitlet presenteras marknadsutsikterna inom olika tillämpningsområden och per produkttyp (exempelvis PLA, stärkelsebaserad, annan biologiskt nedbrytbar plast, icke-biologiskt nedbrytbar plast tillverkad av förnybara resurser).

Kapitel 3 innehåller en detaljerad redovisning av produkter, anläggningar, ekonomi, kontaktinformation, etc. för de största och viktigaste tillverkarna av bioplaster. Sammanlagt 75 sådana fördjupningsprofiler presenteras i studien och bland de redovisade företagen märks namn som BASF, Braskem, NatureWorks, Novamont, Solvay, Teijin , m fl.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

För mer info och beställning av studien – klicka HÄR

Related Posts