Foam av alg-baserad polyuretan bryts ner naturligt i miljön

Start-up företaget Algenesis i kaliforniska San Diego har utvecklat polyuretanplast, som tillverkas med alger som råmaterial. Utvecklingen av bioplasten har skett i samarbete med forskare vid University of California San Diego.

(2020-10-30) Av olja som extraheras från alger kan Algenesis tillverka ett fast skumliknande bioplastmaterial som kan användas för tillverkning av olika produkter. Det foamliknande biopolyuretan-materialet, som fått namnet Soleic 52F, är helt biologiskt nedbrytbart och nyligen utförda tester visar att materialet bryts ner på helt naturlig väg, om det hamnar i naturen.

Resultaten av teststudien har nyligen publicerats i det vetenskapliga organet Bioresource Technology Reports och där betonar Algenesis att det här är företagets första exempel på att man lyckats skapa en kommersiellt användbar polyuretanplast, som är biobaserad och helt biologiskt nedbrytbar.

”Studien visar att vi kan utveckla skum av kommersiell kvalitet, som biologiskt bryts ned i den naturliga miljön”, säger Stephen Mayfield, som är VD för Algenesis.

Algenesis skriver att ett stort antal produkter, som i dag består av eller innehåller konventionell polyuretan, baserad på fossil olja, kan tillverkas i företagets foam-material Soleic 52F. Sådana produkter är bland annat byggisolering, surfbrädor, skateboardhjul, m fl samt som skumdämpning i skor, sängkläder och bilar, etc.

Strandskor av flip-flop-modell tillverkas av Algenesis biopolyuretan. (Bild Algenesis)

När det gäller skor, så har Algenesis Soleic 52F-material förresten nyligen börjat användas för tillverkning av strandskor av den populära så kallade flip-flop-modellen.

Algenesis har nu tecknat kontrakt med ett stort flip-flop-varumärke, som ska lanserar de ”gröna” strandskorna år 2021, och man hoppas att lanseringen av de bionedbrytbara strandskorna ska bidra till att minska mängden plast som hamnar i hav och deponier.

”Det tillverkas över en miljard flip-flops i världen varje år och de utgör faktiskt en stor plastförorening i haven”, påpekar Stephen Mayfield.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

N.B.: Bilden överst visar hur skumplast i Algenesis algbaserade biopolyuretan Soleic 52F bryts ner naturligt, när det hamnar i miljön. Bilden visar nedbrytningsprocessen över 12 veckor. (Bild Algenesis)

Related Posts