Femtonde EUBP-konferensen arrangeras i december i Wien

Sent på hösten varje år arrangerar bioplastorganisationen European Bioplastics (EUBP) sin välbesökta konferens och vanligtvis är platsen Berlin i Tyskland. Men i år tänker man bryta mönstret och arrangera konferensen i Österrikes huvudstad Wien.

Fashionabla Trend Hotel Savoyen i Wien blir skådeplats för årets EUBP-konferens i december. (Bild CA Immo)

(2020-03-23) Konferensdagarna för 2020 års EUBP Conference, som är den femtonde i ordningen, blir den 1 och 2 december och platsen blir Trend Hotel Savoyen i Wien.

EUBP-konferensen har blivit ett ledande affärs- och diskussionsforum i Europa för den globala bioplastsektorn. Vid konferensen år 2019 fanns mer än 400 deltagare på plats och allt pekar på en fortsatt ökande deltagartrend. Konferensen är viktig både ur politisk synpunkt och som forum för bioplastaktörer genom alla led, från råvaruleverantörer och materialtillverkare till konverterare, användare och konsumenter. Konferensen har också en viktig uppgift för att få beslutsfattare att skapa ramar, som gynnar tillväxten av hållbara bioindustrier och införandet av en biobaserad cirkulär ekonomi i Europa .

Inför årets konferens söker EUBP nu föredragshållare och experter, som kan bidra till att skapa ett intressant och aktuellt program för konferensen i Wien i december. EUBP skriver att man vill ha förslag till presentationer inom ett flertal bioplastrelaterade ämnen och listar bland annat följande områden:

* De senaste material- och processinnovationerna inom biobaserade och/eller biologiskt nedbrytbara polymerer
* Förpackningsinnovationer, särskilt för kontakt med livsmedel
* Additiv för bioplast, ex. vis biobaserade mjukgörare, flamskyddsmedel etc.
* Mekanisk och kemisk återvinning av biobaserad plast
* Komposterbar och/eller biobaserad plast kontra nationell och internationell avfallslagstiftning
* Hållbarhetsbedömning med fokus på LCA för biobaserad plast
* Nya bioplastapplikationer som lanserats eller planeras
* Bioplastpolitiken och marknadsutvecklingen inom EU och övriga omvärlden

EUBP vill också ha förslag till affischer och minimäss-presentationer från forskare och andra aktörer, som på så sätt får möjlighet att visualisera sina arbeten och projekt.

EUBP poängterar att man vanligtvis bara kan välja ut en liten del av inlämnade förslag att ingå i det slutliga programmet och uppmanar därför intresserade föredragshållare, etc. att vara så detaljerade som möjligt i sina förslag till presentationer.

Förslag till medverkan i konferensprogrammet ska vara inlämnade senast den 31 juli i år.
Mer info, etc. finns på EUBP:s hemsida.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

Bilden överst:
François de Bie, ordförande i European Bioplastics, öppningstalar vid konferensen 2019 i Berlin. (Bild EUBP)

Related Posts