Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

”Fångad koldioxid” allt viktigare som råvara vid bioplastproduktion

Fångad koldioxid” – dvs. koldioxid som avskiljs från stora utsläppskällor som oljekrävande industrier, kraftverk, etc. – blir allt viktigare som kemisk råvara vid tillverkning av bioplaster.

(2021-01-28) Enligt en rapport från tyska nova-Institute uppgår den samlade globala bioplastkapaciteten från ”fångad koldioxid” i dag till närmare en miljon ton.

Enligt rapporten produceras på global nivå 400 miljoner ton polymerer varje år och mängden växer med cirka 3-4 procent årligen. Plastprodukter har blivit en viktig och integrerad del av den moderna världen, men eftersom den absoluta merparten av polymerprodukterna – mer än 90 procent – tillverkas av fossil olja och andra fossila och icke-förnybara kolkällor så orsakar plasten också stora koldioxidutsläpp i slutet av sin livscykel.

Men nu pågår på många håll i världen omfattande forskning och utveckling av biobaserade polymerer, där man använder ”fångad koldioxid” som råmaterial. Ju mer sådan ”fångad koldioxid”, som kan återanvändas och hindras från att komma ut i atmosfären, desto lägre kan det totala globala koldioxidavtrycket bli.

nove-Institutes nya rapport ”Carbon Dioxide (CO2) as Chemical Feedstock for Polymers – Technologies, Polymers, Developers and Producers” ger en dagsaktuell beskrivning för hur läget är vad gäller “fångad koldioxid” och produktion av bioplaster och –polymerer.

Rapporten listar utvecklare och producenter och undersöker i detalj vilka polymerer, som kan produceras med koldioxid som råmaterial, och vilka tillverkningsprocesserna är. Rapporten beskriver också hur långt infångnings- och tillverkningstekniken har nått och hur den har implementerats i olika pilot-, demonstrations- och (semi)industriella anläggningar.

Rapporten listar också vilka företag och forskningsinstitut som arbetar med tekniker för att producera polymerer och/eller polymerbyggstenar av koldioxid.

Enligt nova-Institutes rapport är potentialen och den faktiska produktionskapaciteten för CO2-baserade polymerer mycket större än vad man vanligtvis utgår från. Produktionskapaciteten för enbart koldioxidbaserade polykarbonater och polyoler för polyuretanproduktion uppgår redan idag till mer än 850.000 årston, vilka produceras av nio företag belägna i Asien, Europa och Nordamerika. Och totalt arbetar minst 40 företag och forskningsprojekt i Asien, Europa och Nordamerika med koldioxidbaserade polymerer. Alla företagen och projekten presenteras i rapporten.

Enligt rapporten har användningen av koldioxid, som ett kemiskt råmaterial för tillverkning av biopolymerer, kraftigt intensifierats under de senaste åren. Fortfarande är det dock många tekniska utmaningar, som måste övervinnas, innan man kan uppföra storproducerande anläggningar för konvertering av koldioxid till polymerråvara. Av rapporten framgår dock att det i dag finns flera framgångsrikt implementerade tekniker på marknaden, av vilka en del är nära kommersialiseringsfasen.

Rapporten ”Carbon Dioxide (CO2) as Chemical Feedstock for Polymers – Technologies, Polymers, Developers and Producers” kan beställas HÄR.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2021
jp.press@jppa.one

Related Posts