European Bioplastics utser ny chef för bioplastfrågor inom EU

Organisationen European Bioplastics (EUBP), som representerar den samlade europeiska bioplastindustrin, har utsett Joanna Dupoint-Inglis till ny chef för EUBP:s bioplastfrågor inom EU. Hon tillträdde den 1 juni och är placerad i Bryssel.

(2020-06-15) EUBP skriver att bioplaster spelar en avgörande roll i målet att uppnå EU:s ”Green Deal” som innebär en övergång till en verkligt resurseffektiv ekonomi med syftet att uppnå netto-noll-tillväxt av utsläpp av växthusgaser till år 2050.

”Jag är mycket glad över att få tillträda som chef för för EUBP:s bioplastfrågor inom EU. I min egenskap av en första kontaktpunkt i Bryssel för beslutsfattare och andra relevanta politiska intressenter ser jag fram emot att lyfta fram de viktiga bidrag, som bioplaster ger för att uppnå EU: s ambitiösa gröna agenda ”, säger Joanna Dupont-Inglis i en kommentar till sin utnämning.

Innan hon anslöt till EUBP har Joanna Dupont-Inglis under en tioårsperiod innehaft flera ledande befattningar vid den biotekniska gruppen EuropaBio, bland annat som chef för industriell bioteknik och som gruppens generalsekreterare från år 2018.

”Joanna har en bred erfarenhet av bioekonomi och vi är glada att ha henne i vår organisation. Förutom hennes enastående tekniska och politiska expertis, känner vi henne också för att vara en stark lagspelare med en anmärkningsvärd social kompetens. Det här året kan vara avgörande för bioplastindustrin och Joanna kom in i EUBP i precis rätt tid”, kommenterar EUBP:s ordförande François de Bie.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

Related Posts