Brittiska dagstidningen The Guardian skyddas av bioplastomslag

Brittiska dagstidningen The Guardian har börjats använda ett skyddsomslag tillverkat av stärkelsebaserad bioplast. Omslagen ersätter de tidigare skyddsomslagen, som var tillverkade av oljebaserad polyetenplast. Omslagen används till såväl vardagsupplagorna som helgutgåvan samt den speciella söndagstidningen The Observer.

(2019-04-19) The Guardians helt bionedbrytbara bioplastomslag introduceras initialt i London, Kent, Essex, Hertfordshire, Norfolk och Suffolk i början av året och råvaran i bioplasten är stärkelse från potatis. Det nya skyddsomslaget kommer att introduceras över hela landet under året.

I stället för att som tidigare slänga skyddsomslaget bland andra plastförpackningar, så uppmanas nu The Guardians läsare att placera bioplastomslaget i en vanlig hushållskompost eller i återvinningskärlet för matavfall och annat organiskt material. Bioplasten sägs brytas helt inom sex månader och den ska inte heller innehålla några genmodifierade beståndsdelar.

The Guardians skyddsomslag i bioplast är ”semitransparent” till skillnad från det tidigare glasklara polyetenomslaget.

The Guardian skriver att beslutet att lämna skyddsomslaget av fossil plast och övergå till bioplast kommer efter önskemål och påtryckningar från tidningens läsare. Förändringen har dock medfört några mindre prisökningar på tidningen – de första på tre år.

Även andra brittiska dagstidningar har testat olika miljövänliga typer av skyddsförpackningar, etc. för sina upplagor, speciellt helgupplagorna vilka oftast består av flera redaktionella sektioner samt annonsbilagor, mm.

Klassiska The Times har exempelvis experimenterat med påsar och skyddsbanderoller i bioplast och Mail on Sunday har undersökt möjligheten att ersätta sina skyddspåsar i polyeten med någon form av pappersförpackning. Ledande ekonomitidningen Financial Times (FT) har helt tagit bort sina skyddsomslag i fossil plast för de tidningar, som levereras hem till prenumeranter, medan FT, som säljs i tidningskiosker, etc., aldrig varit försedda med skyddsomslag.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2019

Related Posts