Bioplastpåsar kan bidra till ökat tillvaratagande av matavfall

En alldeles färsk rapport visar att bioavfall, typ matavfall, etc, är en stor outnyttjad resurs, eftersom endast 16 procent av allt bioavfall, som produceras i Europa, i dag tas tillvara i avfallsanläggningar.

(2020-07-02) Enligt rapporten, som presenteras av BIC (Bio-based Industries Consortium) och ZWE (Zero Waste Europe), kan användandet av komposterbara matavfallspåsar i bioplast bidra till ökat tillvaratagande och göra att bioavfall kan hjälpa EU till en övergång till cirkulär ekonomi.

Rapporten är den första i sitt slag, som producerats av de båda organisationerna tillsammans, och den bedömer såväl nuvarande som framtida tillgänglighet av bioavfall hos EU:s 27 medlemsländer plus Storbritannien och Norge. Trots att rapporten fokuserar på matavfall omfattar dess beräkningar också bioavfall som helhet.

Enligt rapporten tillvaratar de 27 medlemsländerna samt UK och Norge varje år 9.520.091 ton matavfall, vilket är endast 16 procent av den teoretiska potentialen, som uppskattas till 59.938.718 ton. Detta visar tydligt på EU:s och medlemsländernas behov av att upprätthålla och stärka sina ansträngningar för insamling och behandling av bioavfall som viktiga steg mot markförnyelse, cirkularitet och klimatneutralitet.

Komposterbara bioplastpåsar kan bidra till ökad insamling och tillvaratagande av matavfall, etc och hjälpa EUS medlemsländer på vägen mot en cirkulär ekonomi. (Bild European Bioplastics)

”Bionedbrytbar och komposterbar plast, särskilt komposterbara bioavfallspåsar och komposterbara förpackningar, kan spela en avgörande roll för att öka insamlingsgraden för bioavfall”, konstateras i rapporten.

Rapporten ger också exempel på bästa praxis inom hantering av bioavfall. Exempelvis tar man upp staden Milano i Italien, som ett enastående exempel på hur insamling av matavfall från bostadsområden kan genomföras. Enligt rapporten fungerar även hela Italien som ett bra exempel på länder, som visar vilka betydande bidrag som bioplast kan ge, om rätt politisk ram finns.

I rapporten hänvisas också till spanska regionen Kataloniens deponiskatt, som ett bra exempel på ett ekonomiskt instrument, som syftar till att främja insamling av bioavfall. Dessutom belyser rapporten bästa praxis-exempel från Frankrike, där flera kommuner tagit över en pionjärroll, för att främja separat insamling av bioavfall.

Slutligen ger rapporten en omfattande överblick över situationen i de flesta medlemsländer genom att inkludera landsspecifika faktauppställningar. Rapporten visar också på beräkningar för olika länder och annan specifik information, som är relevant för strategier för hantering av bioavfall och framtidsperspektiv i varje specifikt land.

Hela rapporten kommer att publiceras den 6 juli 2020.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

Related Posts