Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Bioplastfilmen Thermocell kan ersätta fossil plastfilm inom livsmedel

Finska tekniska utvecklingscentrat VTT utvecklar den cellulosabaserade bioplastfilmen Thermocell, som kan ersätta fossila plastfilmer i livsmedelsförpackningar. I projektet deltar även livsmedelsföretagen Paulig och Arla Foods samt förpackningsproducenten Wipak.

(2021-01-28) Den återvinningsbara bioplastfilmen Thermocell är tillverkad av cellulosa och fettsyror och utvecklingen har nu gått in i ett industriellt testningsstadium.

Jarmo Ropponen, VTT. (Bild VTT)

”Vårt mål är att visa hur Thermocell-filmen kan framställas industriellt med samma maskiner, som används för traditionella plastfilmer, samt att dess egenskaper följer livsmedelsindustrins behov. Därför deltar även Arla Foods, Paulig och Wipak i forskningsarbetet. Den återkoppling partnerföretagen har gett oss, har hjälpt oss att ta hänsyn till ytterligare egenskaper, som är viktiga på marknaden och i förpackningslinjerna”, säger forskningsteamets chef Jarmo Ropponen vid VTT.

I projektet delar Paulig, Arla Foods och Wipak med sig av sina erfarenheter av hållbara material, men testar också samt säkerställer materialets industriella användbarhet. Tanken med samarbetet är att materialet snabbare ska kunna lanseras på marknaden.

De senaste åren har privatäga livsmedelsleverantören Paulig gjort stora investeringar i förpackningsutveckling. Företaget har bland annat lanserat fiberbaserade förpackningar, som minskat koldioxidavtrycken.

Kati Randell, Paulig.  (Bild Paulig)

”Vi gick med i VTT:s projekt för att stödja utvecklingen av det nya materialet, så att man redan under de tidiga utvecklingsstadierna tar hänsyn till de krav, som våra produkter ställer”, säger Kati Randell, ansvarig för Pauligs strategiska förpackningsutveckling.

Thermocell-filmen kan ersätta sådana tunna fossila plastfilmer, som i dag används för att skydda livsmedel på ett säkert sätt. Thermocell har ett bevisat bra skydd mot vattenånga, inga komponenter överförs till livsmedlen och filmen kan värmeförslutas i konventionella förpackningsmaskiner. Filmen lämpar sig även som barriärfilm på pappersbaserade material och till 3D-utskrifter.

Under utvecklingen av Thermocell har forskarna på VTT fått fram en alltmer jämn och tunn film. Tjockleken är nu nere vid 100 mikrometer, men för att materialet ska vara konkurrenskraftigt mot andra tunna plastfilmer behöver det bli ännu tunnare. Målet är också att förbättra filmens hållfasthet och dess skyddande egenskaper.

Thermocell kan återvinnas och omformas åtminstone fem gånger utan att dess egenskaper försämras i betydande utsträckning. Den återvinningen kräver dock att materialet sorteras separat.

”När forskningsteamet har anpassat de traditionella filmlösningarna efter branschens behov kommer fokus i utvecklingsarbetet att skifta till de praktiska återvinningskoncepten. Målet är att skapa ett råmaterial, som passar ihop med befintliga insamlings- och återvinningssystem”, säger Jarmo Ropponen.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2021
jp.press@jppa.one

Related Posts