Bioplastfilm av stärkelse förlänger hållbarheten för indiska livsmedel

BioFreshPak är namnet på en nyutvecklad bioplastfilm, som – utan behov av kylskåp – kraftigt förlänger hållbarhetstiden för vissa livsmedel. Filmen är tillverkad av stärkelse och andra biobaserade råvaror.

(2020-06-20) Bakom BioFreshPak finns ett konsortium med deltagande av indiska och brittiska företag, organisationer och universitet. Filmen är utvecklad med tanke på den indiska marknaden, där upp till 40 procent av livsmedlen blir otjänliga, innan de når konsumentmarknaden.

Projektet startade i september 2017 och har nu lett till BioFreshPak, en bioplastfilm som ”andas” och som är tillverkad av komposterbara polymerer och avfallsstärkelse.

Fokus i projektet har varit att få fram en förpackningsfilm för livsmedel, som även vid högre omgivande temperaturer kan bromsa mognaden och förbättra lagringsstabiliteten under transport för livsmedel som svamp, frukt, etc. Tidigare försök med mjölksyrabaserade bioplastfilmer (PLA) har varit framgångsrika, men bara till en viss punkt, eftersom PLA-filmerna, efter användandet, bryts ner alldeles för långsamt utanför en kontrollerad kompostmiljö.

Bildbevis på BioFreshPak-filmens effekt: överst ”standardförpackade” färska champinjoner efter tre dagar i rumstemperatur och nederst BioFreshPak-förpackade färska champinjoner efter sju dagar i rumstemperatur. (Bild BioFreshPak)

Den nya BioFreshPak-filmen sägs sakta ner mognadsprocessen för specifika livsmedel, även vid höga yttertemperaturer. Filmen, med sin blandning av termoplastisk stärkelse och andra polymerer, som är komposterbara i rumstemperatur, erbjuder selektiv luftfuktighet och permeabilitetskontroll för att bibehålla näringsämnen hos livsmedlen. Filmen har också kapacitet att öka lagringstiden för specifika livsmedel med två till fem dagar utan kylning.

Enligt ett pressmeddelande från konsortiet bakom projektet produceras BioFreshPak-filmen av andra klassens stärkelse, som erhålls från avfall som uppstår vid bearbetning av kassava-rötter (också känt som maniok eller arrowrot). Filmen är komposterbar i rumstemperatur och bryts ner helt på mindre än 180 dagar.

”Dagens hållbarhetsutmaningar kräver förpackningslösningar likt BioFreshPak, som förändrar spelreglerna och tar oss närmare vårt mål att drastiskt minska matspill”, säger konsortieteamet, som bland annat består av Nextek, Brunel University,  Greenwich University,  Solutions 4 Plastic Earth Champions Foundation, Manbras Plastronics,  MIT WPU och Punjab Agricultural University.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

Related Posts