Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 707 471 029

Nyhetsbrev

Bioplast plus naturfiber blir starka kolbindande byggelement

Tyska företaget Naftex GmbH har lanserat högkvalitativa byggelement i form av balkar och profiler, som är tillverkade av bioplast och naturfiber. Konstruktionen innebär att byggelementen kan binda kol i många år och bidra till att motverka klimatförändringen.

(2023-08-30) Förutom slutproducenten Naftex, som har sitt säte i Wiesmoor i norra Tyskland, så är tre andra företag involverade i produktionen av de annorlunda byggelementen.

Råmaterialet till bioplasten kommer från finska Neste och utgörs av deras patenterade förnybara Neste RE™, som är tillverkat av 100 procent biobaserade material som avfall och restprodukter.

Byggelement i form av stängselstolpar, tillverkade av bioplast och naturfiber av tyska företaget Naftex. (Bild Naftex)

Globala kemi- och petroleumbolaget LyondellBasell, med huvudsäte i Rotterdam, förädlar Nestes råvara till CirculenRenew C14-polypropen, som är ett polymermaterial med mätbart biobaserat innehåll och som ingår i företagets CirculenRenew™-portfölj. Detta biobaserade polypropen använder sedan tyska Altdorf-baserade Biofibre GmbH för att tillverka naturfibrerarmerat plastgranulat.

I ett sista steg används sedan Biofibres specialutvecklade plastgranulat av Naftex för att tillverka byggelement, bland annat staketstolpar och olika typer av profiler.

Genom att kombinera biobaserade polymerer med naturfibrer har parterna utvecklat en produkt, som har ett lägre koldioxidavtryck. Byggelementen fungerar som en temporär kollagring: Under användningsfasen, som kan sträcka sig från flera år upp till årtionden, kan de lagra det kol som togs ur atmosfären, när det biomaterial, som använts för att tillverka byggelementen, en gång växte. En LCA-studie, utförd av GreenSurvey för Biofibre, bekräftar att mängden kol, som lagras i biomassan, är större än utsläppen från produkternas värdekedj.

Martin Bussmann, Neste. (Bild LinkedIn)

”Det är mycket viktigt att byggsektorn fortsätter att utveckla innovativa sätt att motverka klimatförändringarna. Förnybara lösningar, som Neste RM-råvaran för polymerer, kan spela en stor roll i detta. Byggelementens långa användningstid innebär att det skapas ett kollager. Materialen kan binda kol som tagits upp från atmosfären och fungera som tillfälliga buffertar i kampen mot klimatförändringen”, säger Martin Bussmann, Brand Owner Manager på Neste Renewable Polymers and Chemicals.

”Det är spännande att se hur byggindustrin nu i allt större utsträckning anammar mer hållbara lösningar. Våra CirculenRenew-produkter, som vi använder för detta projekt, bidrar till att minska användningen av fossila råvaror och sänker växthusgasutsläppen under produktens livscykel”, berättar Roman J. Schulz, Marketing Manager på LyondellBasell.

Vid tillverkningen av det naturfiberarmerade bioplastgranulatet använder Biofibre sig av naturfiber som kommer från jordbruk, belägna i närheten av företagets produktionsanläggning. Naturfibrerna kommer från källor som inte konkurrerar med livsmedels- eller foderproduktion.

Jörg Dörrstein, VD på Biofibre. (Bild LinkedIn)

”I och med introduktionen av vår nya produktserie BioSustra, som bygger på biobaserade polyolefiner, kan vi öka det biobaserade innehållet ytterligare, minska koldioxidavtrycket och därmed stärka de miljömässiga fördelarna i vårt materialutbud. Dessa nya kvaliteter är särskilt intressanta för produkter med lång livslängd, vilket är fallet inom byggindustrin”, säger Jörg Dörrstein, VD på Biofibre.

”Sedan vi började arbeta med bygg- och konstruktionssektorn har vi fått förfrågningar om hur vi kan öka hållbarheten för produkter som profiler eller balkar. Det verkar som vi startade i exakt rätt tid med utvecklingen av produkter med lågt koldioxidavtryck, eftersom vi kunnat se allt fler förfrågningar som tydligt pekar på en ökad efterfrågan. Idag är vi glada över att ha hittat en bra lösning med Biofibres naturfiberarmerade bioplastgranulat BioSustra, så vi kan hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål”, säger Daniel Koopmann, VD för Naftex.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Related Posts