Bioplast ersätter fossil plast i miljarder Arla-förpackningar!

Arla genomför sin hittills största förpackningsförbättring, när man nu byter ut fossil plast mot biobaserad i miljarder mejeriförpackningar. Förändringarna sker i Arlas bassortiment och på alla Arlas europeiska marknader.

(2019-05-07) Totalt rör det sig om över en miljard förpackningar och enbart i Sverige är det årsförbrukningen av cirka 230 miljoner mjölk-, fil- och gräddförpackningar, som får växtbaserad plast istället för fossil.

Arla skriver i ett pressmeddelande att man nyligen har lagt fast hållbarhetsmålet att senast år 2045 producera mjölk med netto noll klimatavtryck. I denna strategi ligger målet att minska klimatpåverkan från förpackningarna med 30 procent fram till år 2030, jämfört med 2015, och år 2022 ska allt förpackningsmaterial vara 100 procent återvinningsbart.

”Ett första steg inom denna strategi är att genomföra en viktig förbättring, där vi byter ut den fossila plasten i mjölk, fil- och gräddförpackningar till växtbaserad plast”, skriver Arla.

I Sverige får 230 miljoner mjölk-, fil- och gräddförpackningar växtbaserad plast istället för fossil plast. Detta innebär en minskning på ungefär 960 ton koldioxidutsläpp vilket motsvarar ungefär 29 miljoner plastbärkassar i minskad klimatpåverkan årligen.

”När vi tar bort den fossila plasten i hela vårt bassortiment i Sverige så varken ser eller känner konsumenten skillnad, men det kommer göra skillnad för klimatet”, säger Ann Freudenthal, ansvarig för hållbarhetskommunikation på Arla Sverige.

Totalt på de europeiska marknaderna så ersätter Arla fossilbaserad plast med biobaserad plast i ungefär 600 miljoner mjölkpaket, vilket gör dem 100 procent förnybara. På plastbägarna för yoghurt och crème fraichebägarna innebär övergången till återvinningsbar plast att de kan få nytt liv, om återvinningssystemen på de olika marknaderna tillåter det.

”Vi har genomfört en rad initiativ under åren för att göra våra förpackningar mer miljövänliga. Men det råder ingen tvekan om att årets förbättring av mer än en miljard förpackningar är ett av vår allra största”, säger Arlas Europachef Peter Giørtz-Carlsen.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2019

Related Posts