Bioplast ersätter fossil plast i engångsprodukter i Frankrike

Franska regeringen beslöt den 1 september att lagstifta om att fasa ut traditionella oljebaserade plaster i engångsprodukter som tallrikar, bägare och bestick och ersätta dem med bioplaster.
Till år 2020 ska hälften av den fossila plasten vara borta och i stället ersättas av bioplaster, baserade på organisk råvara och fem år senare ska 60 procent av plastmaterialet i sådana engångsprodukter vara bioplaster. Beslutet ska gälla alla produkter, oavsett om de tillverkats i Frankrike eller utomlands.

(2016-09-15) Det franska beslutet har dock fått hård kritik, skriver Plastic News. Kritiken kommer bland annat från den oberoende organisationen Pack2Go Europe i Belgien, som menar att beslutet strider mot EU:s regler om fri handel över gränserna.

Eamonn Bates
Eamonn Bates

”Det finns inga fasta bevis på att bioplaster är bättre än traditionella fossila plaster i just denna typ av produkter. Vi funderar nu på att vidta rättsliga åtgärder, fast det är ju egentligen EU-kommissionen som ska agera”, säger Eamonn Bates från Pack2Go Europe.

Enligt Plastic News är det franska beslutet en följd av att den franska regeringen helt vill förbjuda användandet av det omdiskuterade plastadditivet bisfenol A (BPA). I dag är det förbjudet i Frankrike att använda BPA i produkter, som kommer i kontakt med livsmedel. Förbudet gäller dock inte produkter, som exporteras från Frankrike, vilket innebär att samma tillverkare kan sälja produkter med BPA utomlands, men måste se till att samma produkter är helt BPA-fria, om de säljs på hemmamarknaden.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2016

 

Related Posts