Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Bioextrax i avtal med förpackningsgrupp om PHA-bioplast och mikrofiber

Lundabaserade bioteknikföretaget Bioextrax AB har ingått ett utvärderingsavtal med svenska förpackningskoncernen Emballator Group kring PHA-bioplast och mikrofiber, som tillverkas enligt processer utvecklade av Bioextrax och avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet.

(2021-04-16) Avtalet gäller utvärderingar av en viss typ av den speciella bioplasten PHBV, som utvinns från PHA-producerande bakterier samt mikrofibrer, som produceras från tillvaratagna fjädrar från fjäderfäindustrier, etc.

Bioextrax skriver i ett pressmeddelande att utvärderingen innebär att Bioextrax löpande ska leverera olika volymer av PHBV och mikrofibrer till Emballator för tester  inom exempelvis formgjutning och extrusion. Diskussioner kring kommersiellt arrangemang vid lyckad utvärdering har inte påbörjats än

Edvard Hall, Bioextrax (Bild Barnfonden)

Bioextrax VD invald
i NBF:s styrelse

Edvard Hall, VD för  Bioextrax , har blivit invald som ny medlem i Nordisk Bioplastförenings styrelse.
Bioextrax, som har varit medlem i NBF sedan 2019, skriver att bolaget valt att engagera sig aktivt i föreningen för att kunna vara med och påverka debatten kring bioplast på ett nordiskt och globalt plan och påskynda kommersialiseringen av bioplaster.
Jag ser fram emot att bidra till att ytterligare stärka bioplasters marknadsposition i Norden. Det finns fortfarande bristande kunskap bland media, politiker och allmänheten om vad bioplaster är och dess potential. Jag ser också stora möjligheter för mer samarbeten kring bioplaster mellan företag, något jag hoppas kunna bidra till i denna roll”, kommenterar Edvard Hall.

Emballator-gruppen, som består av tio företag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien, erbjuder förpackningslösningar inom en rad olika produktområden, främst plast, och kommer att testa bioplast- och mikrofibermaterial från Bioextrax i ett flertal av sina produktionsprocesser och applikationer.

”Emballator-gruppen består av entreprenörsinriktade och innovativa företag. Med sin gedigna kunskapsbas inom förpackningar är de en perfekt partner för att testa våra material. Förpackningar är förstås en högintressant marknad med stora volymer och ett snabbt växande fokus på hållbarhet”, säger Edvard Hall, VD för Bioextrax.

Avtal med företag i Oceanien

Bioextrax AB har nyligen även ingått ett avtal om ett formaliserat utvärderingsprojekt på ca sju månader med en nystartad producent av bioplasten PHA, med bas i Oceanien.

Enligt ett pressmeddelande från Bioextrax ska producenten utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för utvinning av PHA-bioplast ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med sin egenutvecklade process för PHA-ackumulation.

Den aktuella PHA-producenten utvecklar processer, som kan ackumulera PHA ur sådan organiska avfallsströmmar , som Bioextrax inte fokuserar på. PHA-producenten har dock ingen egenutvecklad metod för utvinning av PHA ur bakteriecellerna och det är för detta steg, som företaget och Bioextrax har påbörjat ett utvärderingsprojekt.

PHA-producenten har i dagsläget ingen anläggning i drift, men planerar och har sökt tillstånd för en första anläggning och har som avsikt att följa upp med flera ytterligare anläggningar.

”Producentens ambition är att använda sig av Bioextrax extraktionsmetod i samtliga dessa anläggningar”, säger Bioextrax VD Edvard Hall.

Om Bioextrax
Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, och mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter som fjädrar eller slakteriavfall.
Med Bioextrax processteknologier kan man producera olika kostnadseffektiva och miljövänliga material genom att använda avfallsströmmar och industriella restprodukter som råmaterial.
Biextrax affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2021
jp.press@jppa.one

[Bilden överst: Edvard Hall (t.v.), VD för Biextrax, i labbmiljö tillsammans med företagets grundare och teknikchef Mohammad H.A. Ibrahim. (Bild Innovation Skåne).]

Related Posts