Biobaserad barriär ger nya möjligheter åt Sulapacs biokompositmaterial

Finska utvecklingsföretaget Sulapac lanserar en biobaserad barriärlösning, som gör att företagets biobaserade kosmetikaförpackningar kan användas även till vattenbaserade produkter.

(2021-05-10) Finska Sulapacs prisbelönade biokompositmaterial med samma namn består av träfiber och växtbaserade bindemedel. Sulapac definierar materialet som fritt från mikroplaster, vilket innebär att det har utformats för att vara helt biologiskt nedbrytbart i olika miljöer.

I samarbete med företaget Quadpack, ledande producent av kosmetikaförpackningar, har man utvecklat ett flertal kosmetikaförpackningar baserade på Sulapac-materialet. Förpackningarna har dock varit begränsade i sina användningsområden, eftersom de inte haft barriärer, som kunnat användas till vattenbaserade kosmetikaprodukter.

Men nu skriver Sulapac i ett pressmeddelande att barriären inte längre utgör något hinder, eftersom man utvecklat en ny patentsökt och biobaserad barriärlösning, som klarar även vattenbaserade kosmetikaprodukter och som – liksom själva Sulapac-materialet – bryts ner på naturlig väg utan att efterlämna några mikroplastpartiklar.

Suvi Haimi är VD och medgrundare av Sulapac. (Bild Sulapac)

Den nya barriären öppnar för stora möjligheter för Sulapacs kosmetikaförpackningar, eftersom kosmetikamarknaden till cirka 90 procent består att vattenbaserade produkter.

”Jag är glad att vi lyckades skapa en hållbar barriär som är lämplig för vattenbaserade produkter! Och vi är glada att tillsammans med Quadpack kunna erbjuda våra kunder en riktig spelväxlare!”, säger Suvi Haimi, VD och medgrundare av Sulapac.

Förutom den nya barriärlösningen har Sulapac också utvecklat ett nytt flexibelt material med stor slaghållfasthet, som är avsett för tunnväggiga kosmetikaburkar. I kombination med den nya Sulapac-barriären möjliggör detta förpackningar med både olje- och vattenbaserade kosmetikaprodukter

”Den nya barriären, som Sulapac utvecklat, gör att vi kan fortsätta erbjuda hållbara innovationer som möter och överträffar marknadens krav. Vi är glada att kunna erbjuda ett ständigt växande produktsortiment i Sulapac-material till alla kosmetikamärken, säger Pierre-Antoine Henry, kategorichef hos Quadpack.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2021

Related Posts