Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 707 471 029

Nyhetsbrev

By

Jerry Pettersson
Det tycks råda något av en boom i Kina, när det gäller uppförandet av nya anläggningar för tillverkning av bioplaster och biomaterial! Vi har nyligen rapporterat om två stora projekt – tyska Thyssenkrupps aviserade PLA-fabrik i Changchun (läs HÄR) och kinesiska China XD Plastics jätteanläggning i Nanchong (läs HÄR) – och nu nås vi av...
Read More
STEPS eller ”Sustainable Plastics and Transition Pathways” är namnet på ett omfattande svenskt forskningsprogram, som pågår vid Lunds universitet, och där ett av målen är att utveckla svensk produktion av nya mångsidiga byggstenar för plast från förnybar råvara för att ersätta fossil råvara. I STEPS medverkar inte bara ett stort antal forskare inom flera områden...
Read More
Globala livsmedels- och dagligvaruproducenten Unilever förbinder sig att samtliga deras plastförpackningar år 2025 till hundra procent ska bestå av återvinningsbar eller komposterbar plast. Samtidigt uppmanar företaget alla andra producenter och leverantörer av snabbrörliga konsumentvaror att följa efter och verka för att denna gigantiska industrisektor accelererar sin utveckling mot en cirkulär ekonomi. (2017-01-18) Unilever skriver att...
Read More
Skogsindustrierna har lanserat sin nya forskningsagenda. Inriktning på fler biobaserade produkter är ett av fyra grundläggande forskningsområden. Lanseringen av Skogsindustriernas nya innovations- och forskningsagenda, ägde rum i Stockholm i samband med en konferens, där bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht var en av talarna. ”Skogen är en motor för Välfärdssverige och en fantastisk resurs, om vi...
Read More
Tyska Thyssenkrupp Industrial Solutions AG ska bygga en stor anläggning i Kina för tillverkning av den mjölksyrabaserade bioplasten PLA. Fabriken ska uppföras i staden Changchun, som är huvudort i provinsen Jilion i södra Manchuriet i nordöstra Kina. Tillverkningskapaciteten blir 10.000 ton PLA om året och driftstarten är planerad till första kvartalet 2018. (2017-01-13) I ett...
Read More
1 32 33 34