By

Jerry Pettersson
Vad innebär ”bionedbrytbart” och vad innebär ”oxo-nedbrytbart”? Båda termerna används inom plastområdet och som marknadsföringsargument. Många tror att de två begreppen betyder samma sak: nämligen en plastprodukt som helt bryts ner av sol, vind och vatten eller i kompost, etc. Men sanningen är en annan… (2017-03-01) Många bioplaster är bionedbrytbara, vilket innebär att de bryts...
Read More
Tyska bioplastspecialisten FKuR har utvecklat en ny serie tunna plastpåsar med höga andelar bioplast. Påsarna kan ”hemmakomposteras” och är godkända för användning även i Frankrike, där man från januari i år annars har ett generellt förbud mot tunna plastpåsar. (2017-02-21) FKuR:s nya plastpåsar, som ingår i företagets produktfamilj Bio-Flex, finns med olika höga andelar av...
Read More
I samband med den stora förpackningsmässan interpack i Düsseldorf i början av maj i år kommer det under tre dagar att arrangeras frukostkonferenser om bioplaster och biobaserade förpackningar. Evenemanget, som fått namnet bio!PAC 2017, äger rum mellan kl. 08.00 och 12.30 de tre första interpack-dagarna, dvs. 4, 5 och 6 maj. (2017-02-20) Det fullspäckade programmet...
Read More
Torsdagen den 30 mars håller Nordisk Bioplastförening öppet årsmöte i Mölndal/Göteborg. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar kommer årsmötet även att bjuda på tre mycket intressanta och spännande föredragshållare, som ska ge sina bilder och visioner av ”Bioplastmarknaden i dag och framöver”. (2017-02-14) Från Tyskland kommer Michael Carus, som är grundare av och VD för välrenommerade nova-Institute, som...
Read More
Norska forskningsbolaget Norner Research AS kommer att leda det ”gröna” forskningsprojektet ”FuturePack”, som ska utveckla ny kompetens och teknologi för tillverkning och återvinning av såväl fossila som biobaserade råvaror, vilka kan användas för att producera mer hållbara plastförpackningar. Projektet är finansierat med 25 miljoner norska kronor (ca 27 miljoner SEK) genom Forskningsrådet i programmet BIA...
Read More
Den allt vanligare trenden att ersätta konventionell plast med bioplast tar fokus från det egentliga problemet – nämligen att man behöver reducera ALL plastanvändning, speciellt engångsplast. Detta skriver fem europeiska miljöorganisationer i ett gemensamt uttalande, som bland annat tillställts EU. ”Bioplastindustrin har med hjälp av ´grönklingande´ argument positionerat sig för att minska användningen av fossila...
Read More
AkzoNobel har tecknat ett ramavtal med USA-baserade specialkemikalieföretaget Itaconix avseende möjligheterna att starta gemensam produktion, kommersialisering och marknadsföring av biobaserade polymerer. Enligt avtalet ska Itaconix bidra med sin egenutvecklade polymerisationsteknologi, där man omvandlar itakonsyra, som erhålls genom jäsning av sockerarter, till polymerer. (2017-02-07) AkzoNobels roll i avtalet blir att driva utvecklingen och kommersialiseringen av biopolymererna....
Read More
Detaljhandelsjätten Walmart ska punga ut med en miljon dollar i böter och ersättningar för att man sålt ”nedbrytbara plastprodukter” i strid med kalifornisk lag. I Kalifornien, USA, är det olagligt att sälja plastpåsar och andra plastförpackningar, som är märkta med beteckningen ”bionedbrytbara”. Anledningen är att myndigheterna menar att produkterna inte alls bryts ner, på det...
Read More
Bioplastorganisationen European Bioplastics (EUBP) hyllar och berömmer EU-kommissionen för den positiva inställning man nu tagit till bioråvaror och i förlängningen till bioplaster i sin färdplan kring plasters roll i en cirkulär ekonomi. ”Den strategi EU nu förespråkar är nödvändig för att driva plastindustrin till en fortsatt förändring mot en innovativ, hållbar och resurseffektiv ekonomi”, säger...
Read More
Det tycks råda något av en boom i Kina, när det gäller uppförandet av nya anläggningar för tillverkning av bioplaster och biomaterial! Vi har nyligen rapporterat om två stora projekt – tyska Thyssenkrupps aviserade PLA-fabrik i Changchun (läs HÄR) och kinesiska China XD Plastics jätteanläggning i Nanchong (läs HÄR) – och nu nås vi av...
Read More
1 20 21 22 23