Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Återvinningsbar äggförpackning i bio-PET ersätter konventionell fiberpack

Företaget Spring Creek Quail Farms i Ontario, Kanada, har börjat packa sina ägg från naturligt uppfödda vaktlar i en specialutformad bio-PET-förpackning från kanadensiska producenten Good Natured Products Inc.

(2023-01-30) Den speciella transparenta förpackningen, som rymmer 18 vaktelägg, består till 30 procent av växtbaserad bio-PET vilket gör förpackningarna återvinningsbara över hela Nordamerika samtidigt som det väsentligt minskar Spring Creeks beroende av förpackningar av fossila bränslen.

Förutom att vara helt återvinningsbara uppfyller de nya förpackningarna också Spring Creeks strikta krav på livsmedelssäkerhet, ventilation, hållbarhet under frakt och i butikshyllan samt gör produkterna extra synliga för kunderna.

Spring Creek uppger att svårigheter att se produkterna samt läckage- och krossbenägenhet är nyckelfaktorer, som orsakar äggkross och matsvinn under transporter samt på butikshyllor. Konsumenter brukar ofta öppna konventionella fiber- eller skumplastförpackningar för att inspektera ägg innan de köper. Med de nya transparenta bio-PET-förpackningarna kan kunderna inspektera äggen utan att behöva öppna förpackningen.

Paul Antoniadis är VD för Good Natured Products. (Bild Retail Week)

”Designprocessen tillsammans med Spring Creek gjorde det möjligt för oss att helt tillmötesgå deras unika behov och deras bransch och sedan komma fram med en slutdesign och ett perfekt exakt materialval som uppfyllde alla önskningar och krav”, säger Paul Antoniadis, VD för Good Natured Products, Vancouver, Kanada.

Spring Creek Quail Farms nya äggförpackning används nu till vaktelägg, som säljs i större livsmedelsbutiker i både USA och Kanada.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Related Posts