Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Åke Rosén och Gaia BioMaterials rasar mot orättvisa plastpåseskatten

Åke Rosén, välkänd entreprenör och grundare av företaget Gaia BioMaterials i Helsingborg, rasar mot den nya plastpåseskatten, som slår hårt mot företagets nedbrytbara miljöpåsar. ”Vi känner oss totalt lurade”, säger han till sajten fPlus.

(2021-01-27) Gaia BioMaterials har lanserat en biologiskt nedbrytbar bärkasse i det egna materialet Biodolomer, som utvecklats av Åke Rosén och Gaia BioMaterials inom EU:s miljöprogram LIFE. Biodolomer baseras på förnyelsebara källor för att ersätta fossil plast och minskar koldioxidutsläppen med upp till 80 procent.

När den nya trekronors-skatten på plastpåsar för engångsanvändning infördes i maj i fjol, anpassade Gaia BioMaterials sin bärkasse, så att den klarar flergångsanvändning – något som också godkänts vid tester hos forskningsinstitutet RISE. Enligt Gaia BioMaterials kan påsen nu återanvändas upp till 50 gånger.

Med en påse, som är godkänd och klarar flergångsanvändning upp till 50 gånger räknade Gaia BioMaterials med att slippa plastpåseskatten, eftersom skattereglerna stipulerade att kassar – oavsett vilket material de tillverkats av – skulle slippa skatten om påsarna var avsedda för varaktigt bruk och återanvändning.

Men den uppfattningen delades inte av Skatteverket och Skatterättsnämnden, som säger att Gaias påse ska beskattas, bland annat för att påsen ser ut som en ”typisk plastkasse”, vilket tyder på att den inte är avsedd för varaktigt bruk…

”Vi kände oss totalt lurade. Vi var helt säkra på att vi skulle undantas från skatten, då vi har utvecklat en bärkasse, som funktionellt uppfyller kraven för en flergångsbärkasse. Det man gjort från Skatteverkets och Skatterättsnämndens sida är att man, trots utfästelser om en objektiv bedömning, baserat beslutet på sina egna subjektiva åsikter om vad som skiljer en flergångsbärkasse från en vanlig engångsbärkasse. Skattebeskedet blev ett stort slag mot företagets framtidsplaner för tillverkning av miljöanpassade bärkassar i Sverige”, säger nu Åke Rosén till fPlus.

Åke Rosén är också – liksom många experter – kritisk mot att plastpåseskattren inte tar hänsyn till om kassarna är tillverkade av förnybara biomaterial eller av oljebaserad plast

”Bryr man sig inte vad en påse är gjord av, då bryr man sig inte heller om miljön. Då vill man bara få in skatteintäkter”, säger Åke Rosén.

Gaia BioMaterials kommer nu att överklaga Skatterättsnämndens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Och blir det avslag även där, så är det risk att Gaia BioMaterials istället riktar sig till marknader utanför Sverige.

”Ett nytt avslag innebär att vi tillsammans med Gaia kommer att satsa på marknader, som stödjer omställningen till biomaterial. I praktiken innebär det alltså att våra myndigheter tvingar bort hållbara investeringar och arbetstillfällen från landet på helt felaktiga grunder”, säger affärsområdeschef Pelle Mattisson på investmentbolaget Latour, som i november 2020 gick in som ny delägare i Gaia BioMaterials.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2021
jp.press@jppa.one

———————————————

bilden ovan:
”Vi känner oss totalt lurade”, säger Åke Rosén (t.h.), Gaia BioMaterials, med anledning av att företaget måste betala skatt med tre kronor på varje kasse för flergångsbruk, som man tillverkar. På bilden tillsammans med företagets VD Peter Stenström, t.v. (Bild Gaia BioMaterials)


Related Posts