300 intresserade kom till NBF:s bioplastkonferens i Köpenhamn

Förra hösten genomförde Nordisk Bioplastförening en omfattande tredagars konferensturné till de tre nordiska huvudstäderna Helsingfors, Stockholm och Oslo. Tiden räckte dock inte till att besöka Köpenhamn under det hektiska eventet – men i år var det dags för den danska huvudstaden och en välbesökt och efterlängtad bioplastkonferens.

Rasmus Grusgaard (tv) från Plastindustrien presenterade inledningsvis de som jobbat med konferensen. (Bild Bo Wallteg)

(2020-03-02) Köpenhamnskonferensen ägde rum den 27 februari och var ett samarrangemang mellan Nordisk Bioplastförening (NBF) och den danska plastorganisationen Plastindustrien samt nätverket IDA Polymer.

På konferensdagen hade nästan 300 intresserade och vetgiriga personer samlats i Industriens Hus mitt emot Rådhusplatsen i Köpenhamn – ett bra bevis på hur mycket intresse bioplasterna väcker idag. Det stora intresset förklaras inte minst av de omfattande diskussioner kring fossil plast, som pågår i dessa dagar. Många företag och aktörer letar alternativ till det fossila och vill veta mer om bioplast och biomaterial.

Bioplastdagen i Köpenhamn blev en intressant blandning av information kring vad bioplaster är, vad som sker kring biomaterial i Danmark, hur bioplaster ska återvinnas, om mekanisk återvinning eller kompostering, om finns det certifieringar och hur konverterare ser på möjligheterna att använda bioplaster, mm.

Text Bo Wallteg & JP Press

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020

OBS! Här kan du se två intressanta videoinspelade föredrag
från bioplastkonferensen i Köpenhamn:

”From Certification to Communication”
by Philippe Dewolfs, TÜV Austria, Belgium

 

”What Is Bioplastic? Is Bioplastic a Better Choice?”
by Hasso von Pogrell, MD, European Bioplastics

Related Posts